บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอนุกรม ชุดที่ 11

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอนุกรม ชุดที่ 11

Results

-

#1. P/2 2 4/P 2/P 1/2 .........

ข้อต่อไป

#2. 2 5 14 41 122 .......

ข้อต่อไป

#3. 45 18 65 28 90 43 120 ..........

ข้อต่อไป

#4. 12 12 24 72 288 ..........

ข้อต่อไป

#5. 3/5 11/8 30/19 79/49 .......

ข้อต่อไป

#6. 3 6 15 96 ..........

ข้อต่อไป

#7. 024 147 260 383 406 ..........

ข้อต่อไป

#8. 48 7 80 9 120 11 168 13 .........

ข้อต่อไป

#9. 4 7 11 6 9 13 8 ..........

ข้อต่อไป

#10. 21 7 3 30 5 6 24 3 ..........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *