บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย และ อนุกรม ชุดที่ 12

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย และ อนุกรม ชุดที่ 12

Results

-

#1. จีวร : เสื้อ : : ย่าม : ?

ข้อต่อไป

#2. มุ้งลวด : หน้าต่าง : : รูปภาพ : ?

ข้อต่อไป

#3. ประมาท : ระวัง : : ระลึก : ?

ข้อต่อไป

#4. ฝึกฝน : ทักษะ : : ผลิต : ?

ข้อต่อไป

#5. ต ฆ ง จ : ห ฬ อ ฮ : : E F G H : ?

ข้อต่อไป

#6. 16, 20, 24, 28, 32 ...........

ข้อต่อไป

#7. 3, 9, 12, 21, 33, 54 .............

ข้อต่อไป

#8. 4, 9, 16, 25, 36 ..........

ข้อต่อไป

#9. 14, 45, 124, 315, 682 ............

ข้อต่อไป

#10. 25, 30, 40, 55 ........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *