ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป และ เงื่อนไขทางภาษา ชุดที่ 13

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป และ เงื่อนไขทางภาษา ชุดที่ 13

Results

-

#1. สุดาซื้อรองเท้าคู่หนึ่งราคา 1,000 บาท ถ้าสุดาต้องการขายรองเท้าคู่นี้ให้ได้กำไรร้อยละ 10 แล้วสุดาจะต้องขายรองเท้าคู่นี้ไปในราคากี่บาท

ข้อต่อไป

#2. ถ้า a < b ซึ่ง a,b มีค่ามากกว่าศูนย์ และ c เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นความจริง

ข้อต่อไป

#3. ถ้า 6 * 15 = 84 และ 8* 11 = 80 แล้ว 4*9 มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. สมศักดิ์มีเงิน x บาทนำไปซื้ออาหาร ถ้าอาหารมีราคาลดลง 20% สมศักดิ์จะซื้ออาหารได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใดเมื่อใช้เงินซื้อเท่าเดิม

ข้อต่อไป

#5. ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีผู้ไปร่วมงานทั้งสิ้น 180 คน มีผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิง 16 คน และมีผู้ใหญ่มากกว่าเต็ก 10 คน อยากทราบว่ามีเด็กไปร่วมในงานนี้กี่คน

ข้อต่อไป

#6. สรุปได้ว่า กานต์เลือกลงทะเบียนรายวิชาดนตรีไทยและวาดรูป

#7. สรุปได้ว่า กรเลือกเรียนวาดรูป

#8. สรุปได้ว่า รายวิชางานประดิษฐ์เป็นวิชาที่กุลไม่ได้เลือกเรียน

#9. สรุปได้ว่า กรและกาน มีหนึ่งรายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเหมือนกัน

#10. สรุปได้ว่า กรเลือกเรียนวิชาดนตรีไทย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *