บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอนุกรม ชุดที่ 16

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอนุกรม ชุดที่ 16

Results

-

#1. 100, 92, 76, 44, …

ข้อต่อไป

#2. 2, 5, 14, 41, 122, …

ข้อต่อไป

#3. 45, 18, 62, 28, 30, 43, 120, …

ข้อต่อไป

#4. 12, 12, 24, 72, 288, …

ข้อต่อไป

#5. 3, 6, 15, 96, …

ข้อต่อไป

#6. 1, 9, 81, 1024, 15625

ข้อต่อไป

#7. 100, 302, 404, 706

ข้อต่อไป

#8. 012, 123, 134, 145

ข้อต่อไป

#9. 1, 4, 36, 10, 121, 16, 256, 22, 441, …

ข้อต่อไป

#10. 33, 49, 63, 75, …

ข้อต่อไป

#11. 3, 5, 9, 15, 24, 34, 50, 64, …

ข้อต่อไป

#12. 8, 11, 26, 101, 476, …

ข้อต่อไป

#13. 27, 16, 54, 36, 162, 64, 324, 100, …

ข้อต่อไป

#14. 186, 204, 225, 251, 284, …

ข้อต่อไป

#15. 148, 74, 80, 40, 46, 23, …

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *