บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 18

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 18

Results

-

#1. เหล้า 1 ขวด มีแอลกอฮอล์ 60% ผสมน้ำเข้าไปอีก 1/5 ของขวดเหล้าผสมใหม่มีแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์

#2. ห่านมากกว่าสิงโต 1 ตัว สิงโตมากกว่านกกระจิบ 2 ตัว นกกระจิบมากกว่ากวาง 3 ตัว และกวางมากกว่าปลา ไหล 4 ตัว ถ้าทั้งหมดมี 60 ตัว จะมีขาทั้งหมดกี่ขา

#3. ใช้ธนบัตรใบละ 100 บาท ซื้อของ 2 ชิ้น ราคา X และ Y บาทตามสำดับ จะได้เงินทอนเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. นายแดง ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% แต่เงินเดือนที่ได้รับเท่ากับเงินเดือนที่เขาได้รับเมื่อปีก่อน อยากทราบว่าปีที่แล้วเขาถูกลดเงินเดือนเท่าไร

ข้อต่อไป

#5. นายดำ ได้รับเงินเดือนๆ ละ 5,122 บาท เพราะถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคม ถ้าอัตราเงินเดือนของนายดำ คือ 5,200 บาท ค่าประกันสังคมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#6. ถังน้ำมันใบหนึ่งเมื่อหย่อนเชือกถึงกันถังแล้ว ยังเหลือเชือกยาว 10 นิ้ว ถ้าทบเชือกเส้นนี้เข้าด้วยกันแล้วหย่อนลงไปอีก ปรากฏว่ายังขาดอยู่ 10 นิ้ว จึงจะถึงกันถังพอดีถังใบนี้สูงเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ระยะทาง 1,100 เมตร ปักเสาห่างกันต้นละ 50 เมตร ระหว่างเสานี้ปลูกต้นไม้ห่างจากเสา และห่างกันต้นละ 5 เมตร จะต้องปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น

ข้อต่อไป

#8. กู้เงินธนาคาร 18,000 บาท ในระยะเวลา 120 วัน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ธนาคารจะหักดอกเบี้ยไว้ก่อน จะได้รับเงินจากธนาคารเท่าไร

ข้อต่อไป

#9. ถนนสายหนึ่งนับเสาไฟฟ้า 2 ข้างถนนได้ทั้งหมด 420 ต้น และระหว่างเสาห่างกัน 10 เมตร อยากทราบว่าถนนยาวเท่าไร

ข้อต่อไป

#10. นก 10 ตัว มีขาเท่ากับวัวจำนวนหนึ่ง ถ้าขาวัวเท่ากับจำนวนไก่ทั้งหมด อยากทราบว่าไก่มีทั้งหมดกี่ขา

ข้อต่อไป

#11. หนูกับนก ถ้านับขาหนูมากกว่าขานกอยู่ 6 ขา แต่ถ้านับหัวนกมากกว่าหัวหนูอยู่ 6 หัว อยากทราบว่ามีนกกี่ตัว

ข้อต่อไป

#12. ม้าและไก่นับหัวรวมกันได้ 50 หัว แต่นับขารวมกันได้ 120 ขา อยากทราบว่ามีม้าและไก่อย่างละกี่ตัว

ข้อต่อไป

#13. จตุพรกับสุเทพเข้าหุ้นกันทำการค้าอย่างหนึ่ง จตุพรลงทุน 6,500 บาท สุเทพลงทุน 7 ส่วน เมื่อแบ่งกำไร ปรากฏว่าจตุพรได้ 2,600 บาท สุเทพได้ 1,400 บาท จตุพรลงทุนกี่ส่วน

ข้อต่อไป

#14. 20% ของเด็กเท่ากับ 25% ของผู้ใหญ่ ถ้าเด็กและผู้ใหญ่รวมกันมี 90 คน เด็กจะมากกว่าผู้ใหญ่กี่คน

ข้อต่อไป

#15. 20% ของ 1 ชั่วโมง เท่ากับกี่นาที

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *