บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 19

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 19

Results

-

#1. เมือง ก. ถึงเมือง ข. ระยะทาง 240 กิโลเมตร ถ้า A ขับรถจากเมือง ก. ไปเมือง ข. ในอัตรา 40 กิโลเมตร / ชั่วโมง แต่ขากลับเขาขับ 80 กิโลเมตร / ชั่วโมง จงหาอัตราความเร็วเฉลี่ย

ข้อต่อไป

#2. เงินฝากประจำธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 8%, 7%, 6% ตามลำดับในเวลา 1 ปี, 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี และ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือนตามลำดับ ถ้าฝากเงิน 100,000 บาท เวลา 6 เดือน จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. ทำขนมโดยใช้น้ำตาล แป้ง และน้ำ ได้ขนม 13 ถ้วย โดยใช้น้ำ 3 ถ้วย น้ำตาล 1 ถ้วย ถ้าใช้น้ำรวมกับน้ำตาล 20 ถ้วย จะต้องได้แป้งกี่ถ้วย

ข้อต่อไป

#4. ดำอายุมากกว่าแดง 2 ปี เมื่อ 7 ปีก่อน ปัจจุบันแดงอายุเป็น 2 เท่าของขาว อีก 10 ปีข้างหน้า ขาวอายุครบ เบญจเพส ปัจจุบันดำอายุเท่าไร

ข้อต่อไป

#5. ซื้อองุ่นมา 2 ชนิด กิโลกรัมละ 13 บาท และ 18 บาทตามลำดับ ผสมกันในอัตราส่วน 2 : 3 ขายให้ได้กำไร 500 บาท โดยขายกิโลกรัมละ 21 บาท ต้องซื้อองุ่นชนิดที่ 2 มากี่กิโลกรัม

ข้อต่อไป

#6. ซื้อเงาะชนิดที่ 1 ราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท ชนิดที่ 2 กิโลกรัมละ 3 บาท ผสมกันแล้วขายไปกิโลกรัมละ 6.00 บาท ถ้าผสมในอัตราส่วนเท่าๆ กัน แล้วขายให้ได้กำไร 325 บาท ต้องซื้อเงาะชนิดแรกมากี่กิโลกรัม

ข้อต่อไป

#7. เวลาใดที่เข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกัน - 270 องศา

ข้อต่อไป

#8. รถไฟแล่นจากสถานี ก. ไปสถานี ข. ซึ่งห่างกัน 200 กิโลเมตร ในอัตราชั่วโมงละ 30 กิโลเมตร เมื่อถึงสถานี ข. ก็กลับทันทีใช้เวลาวิ่งตั้งแต่ออกจากสถานี ก. จึงหยุดเป็นเวลา 13 ชั่วโมง รถไฟจะอยู่ห่างสถานี ข. กี่ กิโลเมตร

ข้อต่อไป

#9. จงหาค่ามุม (BC + AB) (BC – AB) จากรูป

ข้อต่อไป

#10. ที่ดินแปลงหนึ่งเปIนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ต้องการทางเดินกว้าง 2 เมตร รอบที่ดิน โดยให้อยู่ในอาณาเขตที่ดินแปลงนี้ทางเดินจะใช้เนื้อที่กี่ตารางเมตร

ข้อต่อไป

#11. ถ้านาย ก. สามารถพิมพ์จดหมายจำนวน 50 ฉบับ ในเวลา 10 นาที ในขณะที่นาย ข. สามารถพิมพ์ได้เพียง 40 ฉบับในเวลา 10 นาที ถ้าก. และ ข. ช่วยกันพิมพ์จดหมาย เป็นจำนวน 360 ฉบับ จะใช้เวลากี่นาที

ข้อต่อไป

#12. ชาย 4 คน ทำงานด้วยกัน สามารถขุดสระเสร็จใน 42 วัน เมื่อเริ่มทำงานมีชาย 1 คน ทำงานเพียงครึ่งวัน จะกินเวลานานเท่าไรที่จะขุดสระให้เสร็จ

ข้อต่อไป

#13. รถไฟสองขบวนวิ่งสวนทางกันที่สถานีแห่งหนึ่ง ขบวนแรกวิ่ความเร็ว 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และขบวนที่สองวิ่ง ด้วยความเร็ว 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยากทราบว่า รถไฟทั้งสองขบวนนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงจึงจะอยู่ห่างกัน 480 กิโลเมตร

ข้อต่อไป

#14. A B C D เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพื้นที่ 196 ตารางเซนติเมตร จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา

ข้อต่อไป

#15. น้ำเชื่อม 60 ลิตร มีความเข้มข้น 10% จะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะทำให้น้ำเชื่อมมีความเข้มข้นลดลงเหลือเพียง 8%

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *