บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 20

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 20

Results

-

#1. เหล้าไทยยี่ห้อหนึ่ง จำนวน 10 ลิตร มีเหล้าแท้ 40% ที่เหลือเป็นน้ำถ้าเติมน้ำลงไปอีก 6 ลิตร เหล้าที่ผสมใหม่ จะมีเหล้าแท้อยู่ร่อยละเท่าไร

ข้อต่อไป

#2. ไข่เป็ด 5 ใบ ราคา 8 บาท ไข่เค็มครึ่งโหลราคา 12 บาท ไข่เค็มแพงกว่าไข่เป็ดร้อยละเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. เมื่อ 5 ปีก่อนอายุของแม่กับลูกเป็น 5 : 3 ปัจจุบันแม่อายุ 50 ปี อัตราส่วนอายุของแม่กับลูกจะเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. น้ำปลาอย่างดี 1 ลิตร (1,000 ซีซี) ราคา 100 บาท ผสมกับน้ำปลาปานกลาง ลิตรละ 20 บาท ในอัตราส่วน 5 : 3 จะต้องขายน้ำปลาผสมขวดขนาดบรรจุ 1 ลิตร ขวดละเท่าใดจึงจะได้กำไร 20%

ข้อต่อไป

#5. ถ้า 12 เป็นค่าเฉลี่ยของ 8, 9, 10, 18 และ X แล้ว X จะมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. เมื่อ 5 ปีก่อน ก. มีอายุ 19 ปี อีก 4 ปีข้างหน้า ก. จะมีอายุเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ควาย วัว และไก่ นับขารวมกันได้ 120 ขา ทั้งสามชนิดมีจำนวนเท่ากัน อยากทราบว่ามีอย่างละกี่ตัว

ข้อต่อไป

#8. ถนนสายหนึ่งยาว 480 เมตร ถ้าปักเสาไฟจากจุดเริ่มต้นไปตลอดถนนให้ห่างกันต้นละ 10 เมตร จะต้องใช้เสากี่ต้น

ข้อต่อไป

#9. ถ้ารัศมีวงกลม A และวงกลม B ยาวเท่ากันเท่ากับ 2 นิ้ว อัตราส่วนของพื้นที่แรเงารูป A และ B เป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. สมศักดิ์วิ่งแข่งขัน 100 เมตร ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 13.25 วินาที สมศักดิ์วิ่งด้วยความเร็วเท่าไร

ข้อต่อไป

#11. เวลา 15.30 น. เข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมกี่องศา

ข้อต่อไป

#12. เปuดน้ำเข้าถังรูปทรงกระบอกที่มีความสูง 10 เมตร ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 เมตร ถ้าเปิดน้ำให้ไหลเข้าถังวินาทีละ 0.2 ลูกบาศก์เมตร จะใช้เวลานานเท่าไรน้ำจึงจะเต็มถัง

ข้อต่อไป

#13. เมื่อเวลา 16.00 น. เข็มยาวและเข็มสั้นของนาฬิกาจะทำมุมกันกี่องศา

ข้อต่อไป

#14. พ่อค้าปิดประกาศราคาสินค้าไว้สูงกว่าทุน 20% ถ้าลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 10% จากที่ประกาศไว้ เขาจะได้กำไรร้อย ละเท่าไร

ข้อต่อไป

#15. สารละลายเกลือความเข้มข้น 10% จำนวน 20 ลิตร ถ้าเติมน้ำมันลงไปอีก 5 ลิตร อยากทราบว่าความเข้มข้น ของสารละลายใหม่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *