บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องตารางสถิติ ชุดที่ 21

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องตารางสถิติ ชุดที่ 21

Results

-

#1. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคเหนือและภาคกลางในปีใดที่มีอัตราส่วนเท่ากับ 1 : 3

ข้อสอบ ก.พ.

#2. ในปี 2546 อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคใต้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมด

ข้อสอบ ก.พ.

#3. เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ทั้งหมดในปี 2546 กับปี 2547 เป็นอย่างไร

ตอบ ข. ปี 2547 ใช้มากกว่า

= 1,183,779 – 1,135,660
= 48,119 หรือประมาณ 48 พันตัน

#4. ในปี 2547 อัตราการเพิ่มของการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคใดเพิ่มจากปี 2546 มากที่สุด

ข้อสอบ ก.พ.

#5. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2545 เป็นอย่างไร

ตอบ ก. ปริมาณการใช้ปุ๋ยภาคกลาง = 434 คิดเป็น 100%
ปริมาณการใช้ปุ๋ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 153 = 100×153/434

= 35.25% ใกล้เคียงกับ 35%

ข้อต่อไป

#6. ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ยอดจำหน่ายของโตโยต้ามีจำนวนมากกว่าอันดับที่ 3 เป็นจำนวนกี่คัน

ตอบ ง. ยอดจำหน่ายของโตโยต้า มีจำนวน 1,230 คัน
ยอดจำหน่ายอันดับที่ 3 คือ อีซูซุ มีจำนวน 379 คัน
ดังนั้น ยอดจำหน่ายของโตโยต้ามีจำนวนมากกว่าอีซูซุ ดังนี้ 1,230 – 379 = 851 คัน

#7. ยอดจำหน่ายรถยนต์ของเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าเดือนพฤษภาคมคิดเป็นร้อยละเท่าใด

ตอบ ข. ยอดจำหน่ายของเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าเดือนพฤษภาคม 1,208 – 351 = 857
การหาค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็น %
จากสูตร = 100% × 857/351 = 244%

#8. รถยนต์ที่จำหน่ายมากเป็นอันดับ 2 มียอดจำหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณกี่คันต่อกี่เดือน

ตอบ ก. รถยนต์ที่จำหน่ายมากเป็นอันดับ 2 คือ ฮอนด้า = 833 คัน
และมียอดจำหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณกี่คันต่อเดือน คือ = 833/5 = 166.6 คัน

#9. หากโดยเฉลี่ยแล้วโตโยต้าจำหน่ายราคาคันละ 750,000 บาท อยากทราบว่า มูลค่าการจำหน่ายเดือนพฤษภาคม มากกว่าเดือนมีนาคมเป็นจำนวนกี่ล้านบาท

ตอบ ก. ยอดจำหน่ายเดือนพฤษภาคมมีมากกว่ามีนาคม คือ 165 – 112 = 53 คัน
โดยเฉลี่ยแล้วโตโยต้าจำหน่ายคันละ 750,000 บาท
เพราะฉะนั้น มูลค่าการจำหน่ายเดือนพฤษภาคมมากกว่ามีนาคม ดังนี้
จากสูตร 53 × 750,000 = 39,750,000

#10. จากตารางข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ตอบ ก. ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม มูลค่าการจำหน่ายของโตโยต้ามากกว่าฮอนด้า
โตโยต้า = 1,230
ฮอนด้า = 833
เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า มูลค่าการจำหน่ายของโตโยต้ามากกว่าฮอนด้า

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *