บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 23

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 23

Results

-

#1. พ่อ : ครอบครัว นายกรัฐมนตรี : ?

ตอบ ง. เพราะสัมพันธ์กันในเชิงหน้าที่ คือพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว เสมือนนายกรัฐมนตรีก็เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี

ข้อต่อไป

#2. มีด : คม คน : ?

ตอบ ง เพราะคนที่ฉลาดมักเปรียบเทียบกับมีดที่มีความคม

ข้อต่อไป

#3. แมว : หนู ? : กวาง

ตอบ ค. เพราะคำแรกจะกิน ส่วนคำหลังเป็นอาหาร

ข้อต่อไป

#4. ความอร่อย : ปาก ? : หู

ตอบ ง. เพราะเป็นเหตุเป็นผลกัน คำแรกเป็นผลมาจากคำหลังได้ทำหน้าที่

ข้อต่อไป

#5. ตา : ความงาม ? : ความหอม

ตอบ ง เพราะสัมพันธ์กันเชิงเหตุผล คำแรกเป็นคำนาม

ข้อต่อไป

#6. ค้อน : ? เลื่อย : ไม้

ตอบ ค. เพราะค้อนใช้ตอกตะปู เสมือนกับเสื่อยใช้เลื่อยไม้

ข้อต่อไป

#7. เข็ม : ? จักร : ผ้า

ตอบ ข. เพราะเข็มต้องมีด้าย เสมือนกับจักรต้องมีผ้าถึงจะทำงานได้

ข้อต่อไป

#8. ซื่อ : ? โง่ : ควาย

ตอบ ค. เพราะคำเปรียบเทียบโง่เหมือนควาย เสมือนกับแมวนอนหวด

ข้อต่อไป

#9. ? : เรือ พวงมาลัย : รถยนต์

ตอบ ง เพราะคำแรกเป็นส่วนประกอบของคำหลังที่มีหน้าที่บังคับให้ไปในทิศทางที่ต้องการ

ข้อต่อไป

#10. ? : ปากกา น้ำ : ขวด

ตอบ ก. เพราะคำแรกจะบรรจุอยู่ภายในคำหลัง

ข้อต่อไป

#11. เสือ : เขี้ยว ? : ?

ตอบ ก. เพราะคำหลังเป็นอวัยวะของคำแรกที่ใช้ต่อสู้ศัตรู

ข้อต่อไป

#12. สีดำ : ชั่วร้าย ? : ?

ตอบ ค. เพราะเป็นคำเปรียบเทียบสีดำเปรียบเทียบกับความชั่ว เสมือนกับสีขาวเปรียบเทียบกับความดี

ข้อต่อไป

#13. ไปรษณีย์ : ? ? : อาหาร

ตอบ ง เพราะคำหลังเป็นกรรมที่เป็นผลมาจากการทำหน้าที่ของคำแรก

ข้อต่อไป

#14. กลางวัน : ? ? : มืด

ตอบ ค. เพราะคำคู่แรกตรงกันข้ามกัน (กลางวัน-กลางคืน ดังนั้น มืด-สว่าง)

ข้อต่อไป

#15. แมงป่อง : หาง ? : ?

ตอบ ค. เพราะแมลงป่องมีหางเป็นเครื่องป้องกันตัว เสมือนกับปูมีก้ามไว้ป้องกันตัว

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *