บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 27

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 27

Results

-

#1. อ่าว : มหาสมุทร ? : ?

ตอบ ค. เพราะอ่าวเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทร เสมือนกับคาบสมุทรเป็นส่วนหนึ่งของทวีป

ข้อต่อไป

#2. ขิง : ข่า ? : ?

ตอบ ง. เพราะชิง ข่า เผือก แห้ว นั้นมีหัวอยู่ใต้ดิน

ข้อต่อไป

#3. โทรศัพท์ : โทรคมนาคม ? : ?

ตอบ ก. เพราะโทรศัพท์เป็นการคมนาคมประเภทหนึ่ง เสมือนกับไฟฟ้าก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งเช่นกัน

ข้อต่อไป

#4. สมอง : ร่างกาย ? : ?

ตอบ ค. เพราะร่างกายของคนเราทำงานตามคำสั่งของสมอง เสมือนกับเลขานุการทำงานตามคำสั่งของนักบริหาร

ข้อต่อไป

#5. ตะกร้า : กระบุง ? : ?

ตอบ ง. เพราะเป็นสิ่งของที่ใช้เหมือนกัน ตะกร้ากับกระบุง เป็นภาชนะสานสำหรับใส่สิ่งของ เสมือนกับหมวกกับงอบ เป็นเครื่องสวมศีรษะซึ่งใช้งานเหมือนกัน

ข้อต่อไป

#6. บาท : สตางค์ ? : ?

ตอบ ค. เพราะ 1 บาท = 100 สตางค์ เสมือนกับ 1 เมตร = 100 เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#7. พลาย : พัง ? : ?

ตอบ ค. เพราะพลาย คือ ช้างตัวผู้ คู่กับปู ซึ่งเป็นเพศชายเหมือนกัน เสมือนกับพัง คือ ช้างตัวเมีย คู่กับย่าซึ่งเป็นเพศหญิงเหมือนกัน

ข้อต่อไป

#8. ครุฑ : นาค ? : ?

ตอบ ก. เพราะครุฑ คือพญานกที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์ ส่วนนาค คือ งูใหญ่มีหงอนเป็นสัตว์ในนิยาย

ข้อต่อไป

#9. เกลือ : ด่างทับทิม ? : ?

ตอบ ค. เพราะเกลือ ด่างทับทิม น้ำตาล ผงชูรส ต่างก็เป็นเกล็ดด้วยกันทั้งหมด

ข้อต่อไป

#10. แตร : แคน ? : ?

ตอบ ข. เพราะแตร แคน สังข์ ขลุ่ย ต่างก็เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นด้วยการเป่า

ข้อต่อไป

#11. ขวด : หีบ ? : ?

ตอบ ข. เพราะขวดมีรูปทรงเรขาคณิตคล้ายกับโอ่ง เสมือนกับหีบซึ่งมีรูปทรงคล้ายกับกล่อง

ข้อต่อไป

#12. ลิขสิทธิ์ : ลอกเลียน ? : ?

ตอบ ก. เพราะลิชสิทธิ์ คือการป้องกันการลอกเลียน เสมือนกับกรตรวจสอบเป็นการป้องกันการปลอมแปลง

ข้อต่อไป

#13. มัน : ราก เผือก : ?

ตอบ ข. เรากินมันตรงส่วนที่เป็นราก เผือกกินตรงส่วนที่เป็นต้น

ข้อต่อไป

#14. ข้าว : แกลบ ? : ?

ตอบ ก. เพราะแกลบ คือเปลือกข้าวที่สีหรือตำออกมาเสมือนกับชัง คือฝักข้าวโพดที่เอาเมล็ดออก

ข้อต่อไป

#15. พ่อ : แม่ ? : ?

ตอบ ก. เพราะพ่อ คือผู้ชาย คู่กับแม่เป็นผู้หญิง เสมือนกับลุง คือผู้ชาย คู่กับป้าเป็นผู้หญิง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *