บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 28

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 28

Results

-

#1. หมอ : เชื้อโรค ? : ?

ตอบ ข. เพราะหมอจำกัดเชื้อโรคออกจากคน เสมือนกับตำรวจกำจัดมิจฉาชีพออกจากสังคม

ข้อต่อไป

#2. บ่ม : สุก ? : ?

ตอบ ก. เพราะเป็นการกระทำที่ให้เกิดผลตามมา คือ ถ้าบ่มแล้วจะสุก เสมือนกับถ้าขึงแล้วจะตึง

ข้อต่อไป

#3. ? : ระยะทาง ปอน : ?

ตอบ ข เพราะหลา : ระยะทาง :: ปอนด์ : น้ำหนัก

ข้อต่อไป

#4. ? : ต้นมะพร้าว ถนน : ?

ตอบ ค. เพราะที่ชายหาดมักจะพบต้นมะพร้าว เสมือนกับถนนมักจะพบเสาไฟฟ้าเสมอ

ข้อต่อไป

#5. ? : รถยนต์ ปรอท : ?

ตอบ ก. เพราะเครื่องยนต์เป็นอุปกรณ์ของรถยนต์ เสมือนกับปรอทเป็นอุปกรณ์ของเทอร์โมมิเตอร์

ข้อต่อไป

#6. ? : โจรสลัด บ้าน : ?

ตอบ ค. เพราะคำหน้าเป็นผู้กระทำความผิด ส่วนคำหลังจะเป็นสถานที่กระทำความผิด

ข้อต่อไป

#7. ? : หน้าต่าง ควัน : ?

ตอบ ก. เพราะคำหลังเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทั้งคู่ คือหน้าต่างใช้ระบายลม ส่วนปล่องควันใช้ระบายควัน

ข้อต่อไป

#8. ? : มะระ ลำไย : ?

ตอบ ข. เพราะคำหน้ามีรสหวาน ส่วนคำหลังมีรสขม คือ ลูกพลับ : มะยะ : : ลำไย : บอระเพ็ด

ข้อต่อไป

#9. ? : กลอน ประตู : ?

ตอบ ก. เพราะโครง : กลอน เป็นส่วนหนึ่งของบทประพันธ์ เสมือนกับ ประตู : หน้าต่าง เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน

ข้อต่อไป

#10. เกรียง : ? แปรง : ?

ตอบ ข. เพราะเกรียงทำจากเหล็ก เสมือนกับแปรงทำจากขนสัตว์

ข้อต่อไป

#11. ลำธาร : แม่น้ำ ? : ?

ตอบ ค. เพราะคำหลังเกิดจากคำแรก คือแม่น้ำเกิดจากลำธารและยุงเกิดจากน้ำ

ข้อต่อไป

#12. เสมียน : สถาปนิก ? : ?

ตอบ ก. เพราะคำแรกของแต่ละคู่มีความสัมพันธ์กัน คือเสมียนทำหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือ และส่วนคำหลังของแต่ละคู่ก็มีความสัมพันธ์กันในหน้าที่ คือ สถาปนิกทำงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม

ข้อต่อไป

#13. 12 : 16 ? : ?

ตอบ ค. เพราะ 12 กับ 16 เป็นเลขคู่ต่างกันเท่ากับ 4 เสมือนกับ 20 กับ 24 ก็เป็นเลขคู่ต่างกันเท่ากับ 4

ข้อต่อไป

#14. นิติบัญญัติ : กฎหมาย เทศบาล : ?

ตอบ ค. เพราะนิติบัญญัติออกกฎหมาย เสมือนกับเทศบาลออกเทศบัญญัติ

ข้อต่อไป

#15. พระพุทธ : ศาสดา ? : ?

ตอบ ง. เพราะพระพุทธเป็นตัวแทนของศาสดา เสมือนกับพระเครื่องเป็นตัวแทนของไสยศาสตร์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *