บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 4

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 4

Results

-

#1. เนินเขา : ภูเขา ? : ?

ข้อต่อไป

#2. มหาสมุทร : ทะเล แม่น้ำ : ?

ข้อต่อไป

#3. เงา : วัตถุทึบ ภาพยนตร์ : ?

ข้อต่อไป

#4. ฟ้าแลบ : ฟ้าร้อง หลอดไฟ : ?

ข้อต่อไป

#5. หนังกำพร้า : เปลือก ? : ?

ข้อต่อไป

#6. ลอยกระทง : เดือนสิบสอง ? : ?

ข้อต่อไป

#7. อุ่น : ร้อน ? : ?

ข้อต่อไป

#8. อุดมศึกษา : ประถมศึกษา ? : ?

ข้อต่อไป

#9. ขนมจีน : ข้าวข้าว ? : ?

ข้อต่อไป

#10. ไทย : มาเลเซีย ? : ?

จบคำถาม

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *