บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องเงื่อนไขทางภาษา ชุดที่ 5

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องเงื่อนไขทางภาษา ชุดที่ 5

Results

-

#1. ข้อสรุปที่ 1 คนที่ได้รับรางวัลมี เอ ซี และ อี
ข้อสรุปที่ 2 บี เป็นตัวแทนจากจังหวัดปราจีนบุรี

#2. ข้อสรุปที่ 1 อี ไม่ได้รับรางวัลเพราะทำคะแนนได้ต่ำสุด
ข้อสรุปที่ 2 ซี ทำต้มยำกุ้งเข้าประกวด

#3. ข้อสรุปที่ 1 ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ได้คะแนนสูงสุด ผู้ทำเข้าประกวดเป็นตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อสรุปที่ 2 ข้าวผัดเป็นอาหารที่ไม่ได้รับคะแนนเลย

#4. ข้อสรุปที่ 1 บี ไม่ได้รางวัลในครั้งนี้
ข้อสรุปที่ 2 ตัวแทนจากจังหวัดระยองทำข้าวผัดเข้าประกวด

#5. ข้อสรุปที่ 1 อันดับจากการประกวดครั้งนี้เรียงได้ดังนี้ บี ซี อี เอ และ ดี
ข้อสรุปที่ 2 จังหวัดที่เข้าประกวดได้คะแนนเรียงลำดับดังนี้ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี และ ระยอง

ข้อต่อไป

#6. ข้อสรุปที่ 1 อนุชิตสังกัดพรรคพัฒนาชาติไทย
ข้อสรุปที่ 2 อารมณ์ไม่ได้จบปริญญาเอก

#7. ข้อสรุปที่ 1 พรรคมาตุภูมิไม่ได้ส่งกนกลงเลือกตั้ง
ข้อสรุปที่ 2 คนที่เป็นนักธุรกิจ คืออนุชิต

#8. ข้อสรุปที่ 1 วิวัฒน์มีอายุมากกว่ากนก
ข้อสรุปที่ 2 อารมณ์จบการศึกษาระดับปริญญาโท

#9. ข้อสรุปที่ 1 อนุชิตจบการศึกษาสูงกว่ากนก
ข้อสรุปที่ 2 วิวัฒน์มีอายุ 42 ปี

#10. ข้อสรุปที่ 1 ผู้สมัครพรรคสังคมไทยอายุมากกว่าผู้สมัครพรรคมาตุภูมิ
ข้อสรุปที่ 2 อาจารย์มหาวิทยาลัย คือวิวัฒน์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *