บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 6

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอุปมา-อุปมัย ชุดที่ 6

Results

-

#1. แมลงป่อง : หาง ? : ?

ข้อต่อไป

#2. หมู่บ้าน : ตำบล ? : ?

ข้อต่อไป

#3. น้ำมัน : เครื่องจักร ? : ?

ข้อต่อไป

#4. โทรทัศน์ : วิดีโอ ? : ?

ข้อต่อไป

#5. มุ้งลวด : ยุง ? : ?

ข้อต่อไป

#6. ไฟฟ้า : สว่าง ? : ?

ข้อต่อไป

#7. สนุกเกอร์ : บิลเลียด ? : ?

ข้อต่อไป

#8. สมุทรปราการ : กรุงเทพฯ ? : ?

ข้อต่อไป

#9. ประตู : ฟุตบอล ? : ?

ข้อต่อไป

#10. ปลัดอำเภอ : นักปกครอง ? : ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *