บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องเงื่อนไขสัญญาลักษณ์ ชุดที่ 9

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องเงื่อนไขสัญญาลักษณ์ ชุดที่ 9

Results

-

#1. ข้อสรุปที่ 1 I > A
ข้อสรุปที่ 2 G > C

#2. ข้อสรุปที่ 1 F < D
ข้อสรุปที่ 2 H ≠ B

#3. ข้อสรุปที่ 1 2H = 3J
ข้อสรุปที่ 2 3G > J

#4. ข้อสรุปที่ 1 (C + D) < F
ข้อสรุปที่ 2 (B + C + D) < (E + F)

#5. ข้อสรุปที่ 1 E < J
ข้อสรุปที่ 2 6C < 5H

ข้อต่อไป

#6. ข้อสรุปที่ 1 M > A
ข้อสรุปที่ 2 G > B

#7. ข้อสรุปที่ 1 5E > 6G
ข้อสรุปที่ 2 2B > I

#8. ข้อสรุปที่ 1 3G > K
ข้อสรุปที่ 2 3M < H

#9. ข้อสรุปที่ 1 E > C ข้อสรุปที่ 2 G + H > A + B

#10. ข้อสรุปที่ 1 G < K
ข้อสรุปที่ 2 D < B

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *