บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.(ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก รอบ E-exam เดือน กันยายน ปี 2563

ข้อสอบ ก.พ.(ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก รอบ E-exam เดือน กันยายน ปี 2563

Results

-

#1. 15 15 45 225 ......... (e-exam 18 ก.ย. 63)

#2. 27 28 31 34 49 54 ..........(e-exam 18 ก.ย. 63)

#3. 3/8 , 1/2 , 5/8 , 3/4 .........(e-exam 18 ก.ย. 63)

#4. 12 14 16 23 40 ........(e-exam 19 ก.ย. 63)

#5. 9 10 12 21 .............(e-exam 19 ก.ย. 63)

#6. ถ้า 5*10 = 5 และ 7*8 = 9 แล้ว 10*11 = ?) (e-exam 19 ก.ย. 63)

#7. มีพนักงานไม่เข้าอบรม 15% คนไม่เข้าอบรมป่วย 60% ถ้ามีพนักงานมาอบรมทั้งหมด 680 คน ถามว่ามีพนักงานที่ไม่เข้าร่วมอบรมและไม่ป่วยกี่คน (e-exam 19 ก.ย. 63)

#8. ซื้อส้มมาแจกนักเรียนครั้งแรก ขาดไป 13 ผล ซื้อครั้งต่อมาปรากฎว่าแจกนักเรียนไป 16 คน ได้คนละ 3 ลูกเท่าๆ กัน อยากทราบว่าซื้อส้มครั้งแรกกี่ผล (e-exam 21 ก.ย. 63)

#9. แม่ให้เงินลูกคนโตครึ่งนึงของเงินทั้งหมดกับอีก 3,000 บาท ให้เงินที่เหลือกับลูกคนกลางอีก 3,000บาท ให้เงินที่เหลือกับลูกคนเล็กอีก 3,000บาท โจทย์ถามว่าเงินทั้งหมดมีกี่บาท (E-exam 22 กันยายน 63)

#10. ทอยลูกเต๋า 3 ครั้ง โดยสนใจกรณีเฉพาะ ได้ผลรวมแต้มทอยครั้งที่ 1 และ 2 ได้เท่ากับการทอยครั้งที่ 3 จงหาความน่าจะเป็นที่จะทอยลูกเต๋าครั้งที่ 1 และ 2 ได้ผลรวมแต้มเท่ากับ 6 (e-exam 18 ก.ย. 63)

#11. ข้อสรุปที่ 1 A มีอายุน้อยกว่า B
ข้อสรุปที่ 2 A มีอายุมากกว่า E

#12. ข้อสรุปที่ 1 B มีอาชีพทนาย
ข้อสรุปที่ 2 D มีอาชีพนักธุรกิจ

#13. ข้อสรุปที่ 1 A มีอายุน้อยกว่า E อยู่ 3 ปี
ข้อสรุปที่ 2 E มีอายุมากกว่า C

#14. ข้อสรุปที่ 1 งานอดิเรกของ A คือปลูกต้นไม้
ข้อสรุปที่ 2 งานอดิเรกของ C คือว่ายน้ำ

#15. ข้อสรุปที่ 1 E มีอายุมากกว่า C อยู่ 5 ปี แต่น้อยกว่า A 1 ปี
ข้อสรุปที่ 2 C มีอายุมากกว่า E อยู่ 3 ปี

#16. ข้อสรุปที่ 1 k = 42
ข้อสรุปที่ 2 F = 34

#17. ข้อสรุปที่ 1 B มีค่ามากที่สุด
ข้อสรุปที่ 2 F มีค่าน้อยที่สุด

#18. ข้อสรุปที่ 1 A = 38
ข้อสรุปที่ 2 I = 33

#19. ข้อสรุปที่ 1 (J+H)>(G+1)
ข้อสรุปที่ 2 (F+B)<(A +K)

#20. ข้อสรุปที่ 1 B<G
ข้อสรุปที่ 2 F> K

#21. ข้อสรุปที่ 1 D>C
ข้อสรุปที่ 2 M < A

#22. ข้อสรุปที่ 1 B= D
ข้อสรุปที่ 2 P<A

#23. ข้อสรุปที่ 1 P ≠ A
ข้อสรุปที่ 2 J = 0

#24. ข้อสรุปที่ 1 C < D
ข้อสรุปที่ 2 D = J

#25. ข้อสรุปที่ 1 M >B
ข้อสรุปที่ 2 B > A

#26. ปี 2560 ไทยสั่งสินค้าเข้ามามีมูลค่าประมาณกี่ล้านบาท (e-exam 21 ก.ย. 63)

#27. ปี 2562 ไทยสั่งสินค้าเข้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นเดือนละกี่ล้านบาท (e-exam 21 ก.ย. 63)

#28. ปี 2563 ไทยส่งสินค้าออกเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละเท่าไร (e-exam 21 ก.ย. 63)

#29. ปี 2559 ไทยส่งสินค้าออก คิดเป็นมูลค่าประมาณกี่ล้านบาท (e-exam 21 ก.ย. 63)

#30. ปี 2563 ไทยขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณกี่ล้านบาท (e-exam 21 ก.ย. 63)

#31. พู่กัน : ระบาย ? : ? (E-exam 22 กันยายน 63)

#32. ตะกร้า : ชะลอม ? : ? (E-exam 22 กันยายน 63)

#33. สี่เหลี่ยม : กล่อง ? : ? (E-exam 22 กันยายน 63)

#34. รถไฟ : ราง ? : ? (E-exam 22 กันยายน 63)

#35. อวน : ปาก ? : ? (E-exam 21 กันยายน 63)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *