บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11

Results

-

#1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3

ข้อต่อไป

#2. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#3. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#4. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#5. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4

ข้อต่อไป

#6. น้ำเสียงของผู้พูดแสดงความรู้สึกตามข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ส่วนนางชัยศิริก็ใช้ความงามซึ่งมีส่วนน้อยขึ้น เป็นเครื่องล่อให้ชายตอมได้มากแต่ใช้ความไม่สงบเสงี่ยมเป็นเครื่องล่อได้มากกว่า และใช้ความมีทรัพย์ของบิดาเป็นเครื่องล่อให้มากที่สุด น้ำเสียงของผู้เขียนตรงตามข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ขอใจนุชที่ฉันสุจริตรัก ให้แน่นหนักเหมือนพุทธรูปเลขาขำ
ถึงแสนคนจะมาวอนชะอ้อนนำ สักแสนคำอย่าให้เคลื่อนจงเหมือนใจ
ข้อความข้างต้นมุ่งเตือนสตรีในเรื่องใด

ข้อต่อไป

#9. ที่เรียกว่า “ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย” ถ้าแปลตรงไปตรงมาก็ต้องแปลว่า “การรบกับวัฒนธรรมไทย” ฟังชอบกลอยู่ หากจะใส่คำว่า “เพื่อ” เข้าไปสักคำหนึ่งระหว่าง “รณรงค์” กับ “วัฒนธรรมไทย” น่าจะ ฟังเข้าใจง่ายขึ้นและตรงกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ สำคัญอยู่ที่เจตนาของสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่มุ่งเน้นใน อันที่จะชักจูง ชวนเชิญให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้ช่วยกันดำรงรักษาส่งเสริมสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมไทยต่างหาก
ผู้กล่าวข้อความข้างต้นให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องใด

#10. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้กล่าวข้อความข้างต้น

ข้อต่อไป

#11. ตอนหนึ่งของการบรรยายเพื่อรณรงค์ให้มีการสร้างวินัย วิทยากรกล่าวว่า “ในสังคมไทยทุกวันนี้ใคร ๆ ก็พูดให้คนมีวินัยทั้งทั้งนั้น วางหลักการ ออกคำสั่ง ให้คำแนะนำสั่งสอน แต่แล้วตนเองก็ไม่ทำ สำหรับ ผม ผมปฏิบัตินะ และอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อเป็นการสอนอีกทางให้ได้แบบอย่างเรียนรู้ และซึมซับ เอาอย่างเคยชิน อย่างเป็นนิสัย และอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกปากเรียกร้อง เพราะฉะนั้นเมื่อผมสอนลูก ลูกก็ปฏิบัติ ผมก็เชื่อว่าลูกผมมีวินัย อยากจะบอกว่า เมื่อใดก็ตามที่การ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อนั้นก็รังแต่ทำคนให้เป็น “นักสร้างภาพ” มากขึ้นทุกทีๆ จนเต็มสังคม” .
เรื่องนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดเป็นสาระของข้อความต่อไปนี้
“คนมีหรือคนจนก็มีความซื่อสัตย์พอ ๆ กัน หรือไม่มีความซื่อสัตย์พอ ๆ กัน แต่คนจนมองโลกจากแง่มุมทางศีลธรรม ในขณะที่คนมีมองโลกจากมุมของเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือกฎหมาย”

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดคือสารของข้อความต่อไปนี้
“ช้างเคยร่วมรบเคียงข้างกษัตริย์เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย วันนี้ช้างไทยใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกใช้แรงงานอย่างหนัก การทารุณและการเลี้ยงดูแลอย่างผิดธรรมชาติทำให้ช้างไทยต้องเจ็บป่วย พิการ และทยอยตายเฉลี่ยปีละ 50 เชือก จากจำนวนช้างทั่วประเทศที่มีไม่ถึง 5,000 เชือก ช้างเป็นสัตว์ใหญ่การรักษาพยาบาลซับซ้อนยุ่งยาก มีข้อจำกัดเรื่องยาและอุปกรณ์ปัญหาดังกล่าวจึงยิ่งทำให้ช้างมีจำนวนน้อยลง”

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
“กว่าหินจะผ่านการแปรรูปมาถึงมือเราต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และมีการสูญเสียในกระบวนการ ผลิตจากการแปรรูปเสียครึ่งต่อครึ่ง เรานำหินมาใช้ในปริมาณเท่าใดก็มีหินในจำนวนเท่ากันที่สูญเสียไป ดังนั้นในการใช้หินทุกครั้งจงคิดให้หนักอย่างหิน”

ข้อต่อไป

#15. ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่สามารถกล่าวอย่างมั่นใจได้ว่า เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าในวันใหม่ ลมหายใจของเขาจะยังอยู่เช่นวันที่ผ่านมาหรือไม่
ข้อใดเป็นจุดประสงค์ที่เด่นชัดที่สุดของผู้เขียน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *