บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13

Results

-

#1. "เสียงของคำเพี้ยนและกลายได้ ความหมายก็เพี้ยนและกลายได้ทำนองเดียวกัน เพราะเสียงและความหมายเป็นของ คู่กันถ้าแยกกันแต่ละส่วนก็ไม่เป็นคำพูดภาษา เพราะมีแต่เสียงอย่างเดียวก็เป็นเสียงที่ปราศจากความหมาย แต่มีความหมายก็เป็นแต่ความในใจเมื่อเปล่งออกมาก็ไม่มีใครทราบ" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#2. "ในการวิเคราะห์ผลของบุญและบาป หนังสือไตรภูมิพระร่วงชี้แจงว่าจะต้องเอาบุญและบาปที่คนกระทำมา เทียบเคียงกันข้างใดหนักก็ไปนั้นก่อน เช่น ทำความชั่วมากทำความดีน้อยให้ไปรับโทษในนรกก่อนเสร็จแล้วจึงไป เสวยสุขในสรค์ แต่ถ้าความดีกับความซั่วเสมอกันให้ไปเกินในนรกและสวรรค์ครั้งละ 10 วัน สลับกันไปจนกว่าจะสิ้นบาปและบุญ"ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#3. "ถ้าคุณมีเจ้านายที่เย่อหยิ่งและจองหอง ก็อาจจะเป็นการยากที่จะนึกถึงเขาหรือเธอในแง่ที่เป็นมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่ง เคยบอกว่าเธอสามารถพูดคุยแบบธรรมชาติกับเจ้านายซึ่ง แต่งตัวสง่าหรือหรูหราได้จนกระทั่งภาพของเจ้านายนั่งอยู่ ในห้องส้วมโดยที่กางเกงอยู่ที่ข้อเท้าผ่านแวบเข้าในสมองของเธอ" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#4. "ผู้ที่เป็นครูนั้นจะต้องมีวัฒนธรรม มีจิตใจเข้มแข็ง อารมณ์แน่นอน สุขภาพดี สติปัญญาดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีการ เสียสละเพื่ออาชีพ และรู้จักใช้วิธีสอนที่ดี รวมทั้งมีทัศนะที่ดีด้วย จึงจะนับว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติของครูที่ดี" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. "ทีมเยาวชนไทยสร้างความประทับใจให้แก่แฟนฟุตบอลที่แห่กันไปเอาใจช่วยอย่างมืดฟ้ามัวดิน ด้วยการเอาชนะทีม เยาวชนญี่ปุ่น "ตัวเก็ง" ได้อย่างดุเดือดถึง 4 ประตูต่อ 1 " ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#6. "ไทยเรารู้สึกเถิดว่า การตะโกนนั้นทำให้ยุ่งยากมากกว่าทำประโยชน์ ควรที่เราจะรู้สึกอีกข้อหนึ่งว่าถ้าไม่แก้ไข ตัดแปลงตัวเราเองแล้ว การที่จะหวังให้สิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงไปให้ต้องตามสมัยเป็นอันหวังไม่ได้" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#7. "ความเหงา คือความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวไม่มีเพื่อน รู้สึกว่าโดดเดี่ยวทั้ง ๆ ที่มีคนอยู่ใกล้ ๆ คนในเมืองหลวงเป็นกันมาก เป็นโรคทางจิตใจอย่างหนึ่งซึ่งพาให้เรารู้สึกว่าชีวิตไร้ค่า ไม่มีใครรัก ไม่มีใครแยแส แล้วเลยพาให้เกิดความขัดแค้นใจ และความริษยา เป็นต้น เมื่อรู้สึกเหงาเราหาทางแก้กันอย่างไร บางคนเข้าโรงหนัง บางคนกินเหล้า บางคนหนักกว่านั้นสูบเฮโรอีนเสียเลย คนมั่งมี มีลูกมีเมีย มีบริวาร ก็ยังรู้สึกเหงาอยู่นั้นเอง บางคนเลี้ยงสุนัขเป็นฝูงไว้แก้ เหงา ทางแก้เหงาอย่างนี้ไม่ใครได้ผล บางคนเลยเข้าวัดซึ่งแก้เหงาได้ดีเพราะได้เพื่อนกับความเหงาเสี่ยเลย" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#8. "ทุกคนในสังคมมนุษย์หวังที่จะได้อาศัยในเมืองที่มีความเป็นระเบียบ ยุติธรรมและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่เนื่องด้วยวิถีทางที่จะนำไปสู่จุดหมายดังกล่าวแตกต่างกันจึงทำให้เกิดการแบ่งแยกขัดแย้งแล้วก็ต่อสู้กัน" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#9. "แม้ว่าต่างชาติจะให้ความสนใจข่าวคราวการเคลื่อนไหวของประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่สิ่งที่เขาสนใจที่สุดกลับเป็นเรื่องราวทางเศรษฐกิจมากกว่า" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#10. "ชาวตะวันตกเชื่อว่าการได้เห็นหรือได้ไปเห็นเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาหรือความรู้ ส่วนคนไทยนั้นเมื่อรู้อะไรขึ้นมาจะไม่ ใช้คำว่าฉันเห็น แต่จะพูดว่าฉันเข้าใจ ความรู้ของคนไทยสัมพันธ์กับใจ อุดมคติอยู่ที่ใจ และอันที่จริงวัฒนธรรมไทย ก็ผูกผันอยู่กับใจเสียส่วนใหญ่" ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *