บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 15

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 15

Results

-

#1. 1. ฝึกไหวพริบในการฉกฉวยโอกาสมากเท่านั้น
2. เสียเงินยังไม่รู้สึกเท่าเสียดายเวลาและสุขภาพจิต
3. รถเมล์ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ฝึกความเห็นแก่ตัว
4. คนกรุงเทพ ฯ ขณะนี้ลำบากเรื่องสัญจรไปมาอย่างยิ่ง
5. อยู่บนรถเมล์นานเท่าใดก็ได้โอกาส

ข้อต่อไป

#2. 1. อนึ่ง จะให้ขงเบ้งรู้ว่าเรามีความรักและความเพียรเป็นอันมาก
2. ก็ย่อมประกอบด้วยความอุตส่าห์จึงจะได้
3. ซึ่งตัวท่านกลัวแต่ความลำบาก ทนหนาวมิได้ ก็ให้เร่งกลับไปในเมืองเถิด
4. ซึ่งเราทรมานกายมาทั้งนี้ ก็ปรารถนาจะให้ขงเบ้ง
5. อันธรรมดาจะปรารถนาของดี

ข้อต่อไป

#3. 1. พระประธานองค์ใหญ่ทรงไว้ซึ่งรัศมีอันไพโรจน์
2. ภาพในพระอุโบสถนี้เป็นภาพที่แปลกกว่าความงามใดใดทั้งสิ้น
3. เทียนขี้ผึ้งเล่มใหญ่หลายสิบเล่มล้วนถูกห่อด้วยดอกไม้สดสีต่าง ๆ
4. สิ่งเหล่านี้รวมกันเข้าแล้วดูเป็นภาพที่สดใสตระการตาน่าชมยิ่งนัก

ข้อต่อไป

#4. 1. ผู้ชายได้เปรียบผู้หญิงในเรื่องนี้อยู่มาก
2. การได้รู้ได้เห็นจากการท่องเที่ยว เป็นการประเทืองสติปัญญาอย่างหนึ่ง
3. ย่อมมีโลกทัศน์แคบกว่าผู้ชาย
4. ผู้หญิงสมัยก่อนอยู่กับงานบ้านทั้งวัน
5. จึงดูเป็นว่าผู้ชายรู้อะไร ๆ มากกว่าผู้หญิงทุกเรื่อง

ข้อต่อไป

#5. 1. สมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิต
2. การสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
3. ทางศาสนาหมายถึงการทำจิตใจให้หยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว
4. สมาธิที่จะพูดถึงในที่นี้ ต้องการเพียงอย่างง่าย ๆ หมายเอาเฉพาะความตั้งใจ

ข้อต่อไป

#6. 1. ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
2. กฎหมายกำหนดให้ใช้ชำระหนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า รัฐบาลรับรองธนบัตร
3. ก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่ผู้ใช้ธนบัตรทั้งในด้านทุนสำรองมูลค่า และคุณสมบัติของธนบัตร
4. เมื่อธนบัตรเป็นตัวแทนของความเชื่อถือเช่นนี้ ลักษณะของธนบัตร จึงมีความสำคัญเป็นอันมาก

ข้อต่อไป

#7. 1. การบินไทยจะได้ให้ความร่วมมือเรื่องการเดินทางไปกลับระหว่างประเทศ
2. คุณจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประการใด ยกเว้นการจับจ่ายซื้อของตามคุณชอบ
3. องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งรัฐบาลอินเดียใคร่จะขอเชิญคณปท่องเที่ยวประเทศอินเดียเพื่อการศึกษา
4. การเดินทางครั้งนี้ รัฐบาลอินเดียจะอำนวยความสะดวกให้แก่คุณเรื่องที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง ภายในประเทศ

ข้อต่อไป

#8. 1. สำหรับทับหลังรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ฮือฮากันนี้
2. ที่เริ่มมีศิลปะจีนเข้ามามีอิทธิพลแล้ว
3. ทับหลัง คือ แผ่นหินที่อยู่เหนือกรอบประตูใต้หน้าบัน
4. เป็นศิลปะสมัยพุทธศตวรรษที่ 17

ข้อต่อไป

#9. 1. เหมือนพลังงานไม่หมดไปจากโลก
2. ความตายไม่ได้แปลว่าสิ้นสุด ชีวิตหลังการตายนั้นมี
3. ดังนั้น ความตายของมนุษย์คือการเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน
4. มันเพียงเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่ง

ข้อต่อไป

#10. 1. จังหวัดสมุทรปราการจะจมน้ำทะเลภายใน 25 ปี
2. หากสภาพการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ
3. ขณะนี้ศาลากลางจังหวัดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 70 ชม.
4. แผ่นดินทรุดปีละไม่ต่ำกว่า 3 ซม.
5. จังหวัดสมุทรปราการกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่

ข้อต่อไป

#11. 1. อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์
2. เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าว
3. ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ
4. เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า
5. และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก

ข้อต่อไป

#12. 1. เมื่อปัญหาปรากฎแก่ดวงจิต
2. ที่มืดมนก็สว่างกระจ่างตา
3. แก้ปัญหาคับขันได้ทันที
4. เหมือนอาทิตย์อุทัยทองส่องหล้า

ข้อต่อไป

#13. 1. ความขาดตกบกพร่อง
2. ยังอาจจะแก้ไขให้ดีได้
3. อย่ามองดูด้วยความท้อแท้ใจ
4. ที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรา
5. ไม่ว่าจะเป็นด้านใด ๆ

ข้อต่อไป

#14. 1. เพราะธรรมชาติได้สร้างให้
2. สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทรงชีพอยู่ได้
3. ช่วยกันประกอบการตามหน้าที่
4. อวัยวะทุกส่วนที่มีความสามัคคีกัน
5. เพื่อให้รูปธรรมอันเป็นเจ้าของอวัยวะนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้

ข้อต่อไป

#15. 1. แห่งความเปลี่ยนแปลงที่
2. ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่ง ๆ
3. ชีวิตคือละคร ๆ ก็คือชีวิต
4. เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง
5. โลดเต้นกระดอนขึ้นลง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *