บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 16

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 16

Results

-

#1. 1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2. เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
3. ละครซาดกเรื่องพระเวสสันดร
4. ณ โรงละครแห่งชาติ
5. 27 ตุลาคม นี้

ข้อต่อไป

#2. 1. ธาตุแห่งความเป็นนักปรัชญามีอย่างแก่กล้ามาก
2. แต่ส่วนมากมีอย่างอ่อน ๆ บ่มลึกอยู่ภายใน
3. แต่ในบางคนซึ่งเป็นชนหมู่น้อยไม่กี่คน
4. จะผุดออกมานิด ๆ หน่อย ๆ เป็นครั้งคราว
5. มนุษย์มีเชื้อแห่งความเป็นนักปรัชญาอยู่ในตัว

ข้อต่อไป

#3. 1. รางวัลชนะเลิศเป็นโล่รางวัลของประธานรัฐสภา
2. รางวัลรองชนะเลิศเป็นโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร
3. พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 2,000 บาท
4. พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 3,000 บาท

ข้อต่อไป

#4. 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยก็เช่นกันมันได้ถูกบ่ม
2. ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเจริญเติบโตและเสื่อมสลายอยู่ในตัวมันเอง
3. ซ้ำทวีรายละเอียดยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4. ผ่านอุปสรรคและการต่อสู้มาหลายรูปแบบ

ข้อต่อไป

#5. 1. จะทำการสิ่งใดก็ไม่อยู่กับร่องกับรอย
2. คนเราถ้าปราศจากความนับถือ
3. ก็จะมีความว้าเหว่ทางใจ
4. ขาดบรรทัดฐานในการที่จะตัดสินใจ
5. ยึดถือสิ่งใดเลยแล้ว

ข้อต่อไป

#6. 1. การที่ข่ายงานหลาย ๆ ข่ายงาน
2. ในสถาบันต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานคล้าย ๆ กัน
3. จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแกนรวม
4. เพื่อประสานประโยชน์ร่วมกัน

ข้อต่อไป

#7. 1. ความไม่ปกติสุข
2. เรื่องรถบรรทุกสิบล้อไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลย
3. ความจริงรถบรรทุกสิบล้อก่อกวน
4. ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องอื่น ๆ แล้ว
5. ในบ้านเมืองนั้นเป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว

ข้อต่อไป

#8. 1. เมื่อข้าศึกกรูเข้ามาก็ต้องผงะหงายเพราะคมดาบ
2. บ้างก็ถลาล้มเพราะแรงเท้าถีบด้วยชั้นเชิงของเพลงมวย
3. ท่านกวัดแกว่งดาบที่คมกริบทั้งสองมือ
4. เข้ารุกไล่ฟันข้าศึกรวดเร็วจนมองแทบไม่ทัน

ข้อต่อไป

#9. 1. หลับราวตายมิวายง่วง
2. สตรีนั้นปราศจากธรรมนำจิตชอบ
3. ปลดเปลื้องผ้าคลุมหน้าต่อหน้าชาย
4. มิกำชับใจตัวมัวแต่เที่ยวรื่นเริงเชิงสนุกทุกเบื้อง
5. หญิงไทยใดอยู่แต่ในเหย้าแห่งพ่อก็จริงอยู่แหล่แต่มิฟังบังคับ

ข้อต่อไป

#10. 1. กล้าหาญเทิดสูสู้ไป
2. ความหวังยังเข้มเต็มนาน
3. ท้อไยเมื่อใจยังเต้น
4. เมื่อเส้นเลือดแรงแดงฉาน

ข้อต่อไป

#11. 1. การสร้างสิ่งสวยงามไพเราะให้เกิดมีขึ้นเป็นหน้าที่ของกวีหรือศิลปิน
2. ศิลป์ในความหมายเต็มว่า การช่างฝีมือ
3. เช่นความรู้เรื่องธรรมชาติต่าง ๆ เป็นศาสตร์
4. สิ่งใดที่มีขึ้นเองเป็นขึ้นเอง เรียกว่าศาสตร์ ไมใช่ศิลป์

ข้อต่อไป

#12. 1. ที่ว่า "ทำดี ๆ" นี้ต้องเข้าใจว่า
2. การทำความดีนั้นเหมือนกับการกินอาหารหรือยาบำรุงเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
3. มีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า "ทำชั่ว"
4. การไม่ทำชั่วเหมือนกับการให้โชคร้ายออกไปจากตัว

ข้อต่อไป

#13. 1. เขายังไม่ตาย
2. เมื่อพูดถึงความตายต่างก็เป็นทุกข์ใจ
3. ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่มีใครหนีพ้น
4. เพราะยังไม่อยากตาย
5. ความกลัวที่สุดของมนุษย์คือความตาย

ข้อต่อไป

#14. 1. นำที่ดินไปใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
2. ถ้ามองในแง่เศรษฐกิจนั้น หมายถึง
3. การที่วัดมีลานกว้างใหญ่นั้น
4. การเสียเศรษฐกิจสูญเปล่า

ข้อต่อไป

#15. 1. มีอยู่หลายภาษา
2. มีปัญหายุ่งยากเท่ากับภาษาอังกฤษ
3. แต่ไม่มีคำมาจากภาษาใด
4. ภาษาต่างประเทศที่เรารับเข้ามาในภาษาไทย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *