บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 18

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 18

Results

-

#1. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 1

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 4

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 4

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 5

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 1

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 4

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *