บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

Results

-

#1. เขาขอ ……….. ไปอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะมา ………… เวร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. แม้เขาจะมีความสุข อย่าง ………….. เขาก็ยังไม่มี ………….

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. ตำรวจมีหน้าที่คอย ………. เหตุการณ์เพื่อป้องกันมิให้ ………… ก่ออาชญากรรม

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. เด็กคนนี้เป็นคน ………. ทำงานอย่างนี้ไม่ทันไร ก็ทิ้งไปทำงานอย่างอื่น อีกไม่ช้า ก็คงเปลี่ยนงานใหม่อีก

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. เพื่อประโยชน์ของท่านเอง …………. ทางนี้สักครู่

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. บริเวณที่คนอาศัยอยู่อย่างแออัด ประกอบด้วยบ้านเรือนที่ …….. ไม่ถูกสุขลักษณะ เรียกว่าแหล่ง ……..

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. คุณป้าของฉันมีนิสัย ……….. จู้จี้ ขี้บ่น จนคุณลุงรำคาญ แถมยังเป็นคนชอบกิน ………… อีกด้วย

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. ธรรมชาติที่ภูกระดึง สามารถ ………. นักท่องเที่ยวให้ไป …………. ปีละหลายแสนคน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. น้ำผึ้งเป็น ………… ของน้ำหวาน จากดอกไม้ และจากแหล่งน้ำหวานอื่น ๆ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. วันนี้มี …………. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

One Response

  1. รุสลัน says:

    เบาๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *