ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4

ข้อต่อไป

#2. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3

ข้อต่อไป

#3. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4

ข้อต่อไป

#4. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#5. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 1

ข้อต่อไป

#6. ในช่วงที่มีน้ำตาลขาดแคลน คนส่วนใหญ่จำเป็นต้อง ............ รสหวานจากน้ำตาล

ข้อต่อไป

#7. การคิดที่เรียกว่า เขาคิดว่าเขาคนนั้นต้องคิดถึงสิ่งที่อยู่ในข้อจำกัดและคิดถึง......ที่สำคัญเพียงจุดเดียว

ข้อต่อไป

#8. คู่กรณีพร้อมใจกันตั้งอนุญาโตตุลาการ......ชำระตัดสินในข้อพิพาท

ข้อต่อไป

#9. ข้าวโพดหวานที่สุกแล้วจะมีสารออกฤทธิ์ พิษในร่างกายมีปริมาณที่มากขึ้น..........

ข้อต่อไป

#10. ในรายที่เกิดภาวะโลหิตจาง หรือเกิดขึ้นก็มักจะมีอาการอ่อนเพลีย หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ..............

ข้อต่อไป

#11. "ข้าวเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้พลังงาน ควรเลือกกินข้าวที่ขัดสีแต่น้อย เช่น ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ เพราะให้คุณค่าทางใยอาหารมากกว่า " ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ข้อต่อไป

#12. "ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายให้อยู่อาศัยได้ตามสิทธิทุกประการ ส่วนผู้ที่ได้เอกสารสิทธิที่ดินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องถูกเพิกถอน" สาระสำคัญของข้อความข้างต้น จัดอยู่ในเรื่องใด

ข้อต่อไป

#13. "รังสีอัลตราไวโอเลต เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกโดยเฉพาะคน เพราะจะทำให้ตามร่างกายคนเกิดการ เปลี่ยนแปลง เช่น ดวงตา เพราะจะทำให้ตาฝ้าจนกลายเป็นต้อ ผิวหนังเหี่ยวน แก่ไวและทำให้เกิดมะเร็ง ผิวหนัง" ข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อต่อไป

#14. "ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นพื้นความรู้ความสามารถของชาวบ้านซึ่งเป็นคนธรรมดาสามัญในท้องถิ่นที่คิดประดิษฐ์หรือ สร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีการสั่งสมแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นตกทอดสืบต่อกันมาตามลำดับ" ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#15. "คอเลสเตอรอลมีในอาหารที่มาจากสัตว์เท่านั้น ส่วนพืชไม่มีคอเลสเตอรอลและร่างกายสามารถสังเคราะห์ คอเลสเตอรอลจากไขมันที่มาจากพืชได้" ข้อความใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.