บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. กำหนดให้ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์และให้ A, B และ C เป็นสับเซตของ U ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นสัจนิรันดร์

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. แกนเอกของวงรีเป็นส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดตัดของวงกลม x² + y² = 25 กับวงกลม x² + y² + 6 - 7 = 0 และโฟกัสจุดหนึ่งของวงรีอยู่บนเส้นตรง x + 2√3=0 สมการของวงรีตรงกับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *