บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 13

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 13

Results

-

#1. ข้อใดเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี

ข้อต่อไป

#2. เหตุใดศาลปกครองจึงระงับโครงการส่วนใหญ่ ใน 76 โครงการของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

ข้อต่อไป

#5. ในกรณีที่จำเป็นต้องรับ stem cell จากบุคคลอื่น โอกาสที่ร่างกายจะสามารถรับ stem cell ได้สูงที่สุดจากบุคคลในข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดที่ไม่ใช่แหล่งของ Adult Stem Cell

ข้อต่อไป

#7. สารเคมีชนิดใดที่ทำให้ตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ถูกประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552

ข้อต่อไป

#8. สารที่รั่วไหลที่แหลมฉบังทำให้เกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลทำให้เกิดอาการแพ้ มีผื่นขึ้นตามใบหน้า ลำตัว และบางคนหายใจไม่ออก เนื่องจากมีก๊าซชนิดใดเกิดขึ้น

ข้อต่อไป

#9. การที่เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าในเวลากลางวันนั้นเนื่องจากปรากฏการณ์ใด

ข้อต่อไป

#10. www.url.co.th น่าจะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานประเภทใดน้อยที่สุด

ข้อต่อไป

#11. สถานที่ใดต่อไปนี้มีความเหมาะสม สำหรับการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อต่อไป

#12. การกระทำในข้อใดไม่จัดว่าเป็น e-commerce

ข้อต่อไป

#13. ปัจจัยใดที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ข้อต่อไป

#14. ผักและผลไม้อยู่ในตู้เย็นย่อมสดกว่าเมื่ออยู่นอกตู้เย็น เพราะความเย็นช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ผักและผลไม้

#15. ดอกไม้สดที่ซื้อมาจากตลาดเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว เพราะถูกตัดจากต้น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *