บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 10

Results

-

#1. หน้าที่ติดต่อประสานงานศิลปิน, ห้องอัดบันทึกเสียง, ควบคุมตารางการทำงานของฝ่ายต่างๆ ตรงกับคำตอบในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์ในการบันทึกเสียง

ข้อต่อไป

#3. เพลงประเภทใดที่ผู้ชายใช้ร้องเกี้ยวผู้หญิง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด

ข้อต่อไป

#5. ภาชนะดินเผาบ้านเชียง จัดอยู่ในยุคใด

ข้อต่อไป

#6. ลักษณะเด่นในผลงานของขรัวอินโข่งคือข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ภาพสัตว์ในป้าหิมพานต์ตามแบบอุดมคติ คู่ใดไม่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

ข้อต่อไป

#8. เพลงประเภทใดใช้ประกอบอากัปกิริยาของตัวละคร

ข้อต่อไป

#9. จากคำประพันธ์นี้ หมายถึงตัวละครใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบฉากละครเวที

ข้อต่อไป

#11. เนื้อเรื่องข้างต้นหากนำมาแสดงเล่าเรื่องราว ช่องเล่าเรื่อง หรือ บทภาพ เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#12. หัวเสาในสถาปัตยกรรมกรีกข้อใดที่มีรูปใบไม้เป็นส่วนประกอบ

ข้อต่อไป

#13. บทเพลงมีองค์ประกอบใดเป็นหลักสำคัญ

ข้อต่อไป

#14. นักออกแบบฉากควรมีพื้นฐานเรื่องใด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในประเภทงานศิลปะประดิษฐ์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *