บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 15

Results

-

#1. ศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ (POST MODERN ART) มีการพัฒนาเด่นชัดทางด้านใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่สำคัญของนักวิจารณ์ศิลปะ

ข้อต่อไป

#3. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบและสร้างสรรค์ ศิลปะมากซึ่งในช่วงเริ่มต้นการเกิดขึ้นครั้งแรกของคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทำอะไร

ข้อต่อไป

#4. ในการสร้างงานศิลปะมนุษย์มักนำสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติมาจินตนาการเปรียบเปรยกับสิ่งอื่น หากมีกุหลาบสีแดงอยู่ 1 ดอก ในลักษณะการตีความน่าจะสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ใช้ในพิธี สวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นเพลงประเภทใด

ข้อต่อไป

#6. สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนดินสอข้อใดแสดงค่าน้ำหนักดำที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้อต่อไป

#8. “การลักพาตัว” และ “การขืนใจ” เป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อสังคมปัจจุบัน และเป็น ปัญหาต่อสตรีในสังคม ตัวละครใดมีพฤติกรรมดังกล่าว

ข้อต่อไป

#9. ประเด็นในข้อใดคือการนำเรื่องราวในปัจจุบันมาทำการสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัย (Contemporary) ได้ชัดเจนที่สุด

ข้อต่อไป

#10. เทพองค์ใดที่ไม่นับรวมอยู่ใน “ตรีมูรติ”

ข้อต่อไป

#11. วรรณกรรมไทยเรื่องใดที่มีแก่นของเรื่อง (theme) ให้รู้ว่า “อย่ามองคนที่รูปลักษณ์ ภายนอก”

ข้อต่อไป

#12. “เด็กชายแพทหก นั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอย่างตั้งใจเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันต่างก็แซวว่าจะรีบอ่านไปทำไม ยังเหลือเวลาอีกตั้งนาน ส่วนเพื่อนๆก็เที่ยววันแล้ววันเล่าจนเวลาผ่านมาถึงวันสอบ เด็กชายแพทหกสอบติด คณะที่หวังไว้ส่วนเพื่อนๆพลาดสิ่งที่หวัง” จากเนื้อหาดังกล่าวการกระทำของเด็กชายแพทหกตรงกับคำพังเพยข้อใด

ข้อต่อไป

#13. การวางตำแหน่งแสงไฟส่องหน้านักแสดงในทิศทางใดให้ความรู้สึกหมองเศร้า

ข้อต่อไป

#14. วัฒนธรรมใดที่มีอิทธิพลต่อนาฏศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อต่อไป

#15. Conductor มีความหมายตรงกับคำตอบในข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *