บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 17

Results

-

#1. สัญลักษณ์จราจรใด ที่ผู้ขับขี่ยวดยานห้ามเข้าโดยเด็ดขาด

ข้อต่อไป

#2. หากเปรียบเทียบศิลปะแบบ Abstract กับตัวอักษรตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#3. ภาพนี้สัมพันธ์กับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ภาพใดที่แสดงความรู้สึกไม่มั่นคง

ข้อต่อไป

#5. ประติมากรรมที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ภาพนี้เป็นรูปแบบศิลปะสมัยใด

ข้อต่อไป

#6. ภาพนี้แสดงความรู้สึกข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ในสาระการเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุศิลปะ ในภาพนี้แสดงคุณค่าซึ่งเกิดจากความเด่นชัด ด้านใด

ข้อต่อไป

#8. จากภาพสามารถมองเห็นเลข 1 2 3 ลักษณะการวางภาพข้อใดให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวมากที่สุด

ข้อต่อไป

#9. ภาพนี้ให้ความรู้สึกตามข้อใด

ข้อต่อไป

#10. จากภาพข้อใดคือชิ้นส่วนที่ขาดหายไป

ข้อต่อไป

#11. จากภาพ แสดงถึงการจัดวางองค์ประกอบแบบใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#12. สัตว์ใดที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์

ข้อต่อไป

#13. King of Pop ตรงกับคำตอบในข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดต่อไปนี้ให้สีแดง

ข้อต่อไป

#15. ดนตรีในข้อใดที่เกิดขึ้นตามสมัยนิยม มีความสัมพันธ์กับธุรกิจและบันเทิง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *