บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 18

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 18

Results

-

#1. คำว่า “อุษาคเนย์” หมายถึงกลุ่มประเทศใด

ข้อต่อไป

#2. ภูมิปัญญาไทยนิยมนำดอกไม้เพื่อมาลอยในน้ำสะอาด ให้กลิ่นหอมและนำมาผสม ทำขนม นิยมใช้ดอกไม้กลุ่มใด

ข้อต่อไป

#3. ธรรมะข้อใดที่ศิลปินควรปฏิบัติเป็นพื้นฐานในการดำรงตน

ข้อต่อไป

#4. เชียงใหม่ : ดอยสุเทพ
บุรีรัมย์ : ปราสาทหินพนมรุ้ง
นครพนม : พระธาตุพนม
ลำพูน : ………………….

ข้อต่อไป

#5. “ย่อมุมไม้สิบสอง” เป็นชื่อเรียกตรงตามข้อใด

ข้อต่อไป

#6. รูปทรงของหน้าบันให้ความรู้สึกใด

ข้อต่อไป

#7. ละครทางโทรทัศน์เรื่อง “เป็นต่อ” จัดเป็นรูปแบบการแสดงประเภทใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดคือการอธิบายคำว่า “การแสดงอย่างเป็นธรรมชาติ” ได้ชัดเจนที่สุด

ข้อต่อไป

#9. บัลเลต์ เกิดขึ้นที่ประเทศใด

ข้อต่อไป

#10. จากแผนภาพพื้นที่เวที ต่อไปนี้ในบทบาทของผู้แสดงที่ต้องมีการแสดงฝีมือด้านการร่ายรำหรือเป็นตัวเอก ควรออกมาแสดงที่พื้นที่ส่วนใด

ข้อต่อไป

#11. เพลงเขมรไทรโยค ทรงนิพนธ์โดยอาศัยทัศนียภาพเมื่อครั้งเสด็จติดตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ณ ที่ใด

#12. จากบทพระนิพนธ์เพลงเขมรไทรโยค ในด้านวรรณศิลป์สามารถสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกด้านใด

#13. จากคำว่า “มัศยา ปักษา” ตรงกับข้อใด

#14. จากบทพระนิพนธ์ ถ้าท่านเป็นนักวาดภาพประกอบ (Illustrator) ท่านคิดว่าภาพ จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

#15. จากบทพระนิพนธ์ ในแง่ความงามด้านนาฏศิลป์สามารถจัดระบำอะไรประกอบ เพลง เขมรไทรโยคได้อย่างเหมาะสม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *