บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 19

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 19

Results

-

#1. เครื่องดนตรีไทย ประเภทใดที่สามารถเลียนแบบเสียงปักษาได้อย่างเหมาะสม

ข้อต่อไป

#2. ภาพจิตรกรรมไทยมีการแสดงรูปด้านของภาพคน สอดคล้องกับศิลปะใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของศิลปะแบบโฟวิสม์ (Fauvism)

ข้อต่อไป

#4. คุณสมบัติของเนื้อสีคู่ใดที่แตกต่างกัน

ข้อต่อไป

#5. “จินตนาการ ความฝัน จิตวิทยา ความทรงจำในอดีต ความฝันเฟื่องถึงดินแดนหรือ โลกแห่งความฝันที่ไม่มีอยู่จริง และสภาวะจิตใต้สำนึก” เหล่านี้จัดเป็นลักษณะของ ศิลปะประเภทใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใด ไม่ได้ เป็นองค์ประกอบสำคัญของอาคารประเภทโบสถ์ – วิหาร

ข้อต่อไป

#7. สิ่งต่อไปนี้ อะไรคือวัตถุสุนทรีย์ (Aesthetic object)

ข้อต่อไป

#8. ผลงาน “ลงรักปิดทอง” ไม่เกี่ยวข้องกับศัพท์ใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. ฟินเซนต์ ฟาน ก็อก สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยได้รับอิทธิพลจากงานภาพพิมพ์ แกะไม้จากประเทศใด

ข้อต่อไป

#10. จากภาพที่กำหนดให้ไม่มีความเชื่อมโยงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นโน้ตเดียวกันกับโจทย์

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดตรงกับบันไดเสียง C# harmonic minor

ข้อต่อไป

#13. ทรัยแอด Em , G+ , G มีโน้ตตัวใดเหมือนกัน

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดมีค่าของโน้ตไม่ตรงกับอัตราจังหวะที่กำหนด

ข้อต่อไป

#15. จากโจทย์ที่กำหนดเมื่อพลิกกลับจะได้ขั้นคู่ในข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *