บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ณ หมู่บ้านหนึ่ง มีแต่คนไม่ฉลาดและอ่อนแอ จะจับจะถืออะไรก็ตกหล่นเสมอ หากหมู่บ้านนี้มีการพัฒนาสร้างท่อระบายน้ำฝาท่อของหมู่บ้านนี้ควรเป็นรูปร่าง อย่างไร

ข้อต่อไป

#2. ภาพสะท้อนเข้าสู่กระจกด้านหน้าจะมีวัตถุปรากฏได้มากที่สุดกี่ชิ้น

ข้อต่อไป

#3. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดกว้าง 25 ซม.ยาว 18 ซม. จะสามารถบรรจุกระป้องที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.ได้กี่ใบ

ข้อต่อไป

#4. รูปในข้อใดที่พัฒนามาจากภาพต้นแบบมากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เป็นการแสดงของไทยที่เกิดจากการผสมผสานของศิลปะหลายสาขาใว้ด้วยกันศิลปะในข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงนี้

ข้อต่อไป

#6. "หำยนต์" เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส่วนใด

ข้อต่อไป

#7. สถาปัตยกรรมไทยในสมัยใดที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก มีลักษณะโค้งกลม (Round Arch) และโค้งแหลม (Pointed Arch) ในส่วนของประตูหน้าต่าง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองถูกบดละเอียด ผสมกับกาวยางมะขวิดใช้สำหรับทาลงบนพื้นที่เตรียมไว้เพื่อกันพื้นที่สำหรับปิดทองลายรดน้ำ

ข้อต่อไป

#9. ผืนผ้าที่มีภาพพระพุทธเจ้าหรือภาพพุทธประวัติ นิยมแขวนไว้บูชาหรือแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#10. "จินตนาการ ความฝัน จิตวิทยา ความทรงจำในอดีต ความฝันเฟืองถึงดินแดนหรือ โลกแห่งความฝันที่ไม่มีอยู่จริงและสภาวะจิตใต้สำนึก" เหล่านี้จัดเป็นลักษณะของศิลปะประเภทใด

ข้อต่อไป

#11. สีน้ำ (Water Color) และสีอะกริลิก (Acrylic Color) มีคุณลักษณะเหมือนกันอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. เหตุผลใดทำให้ภาพนี้เป็นภาพชิ้นเยี่ยมของจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

ข้อต่อไป

#14. กรมช่างสิบหมู่ปรากฎหลักฐานชัดเจนในรัชกาลใดของราชวงศ์จักรี

ข้อต่อไป

#15. ประเทศไทยเริ่มรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกในรัชกาลใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *