บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 20

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 20

Results

-

#1. เสียงสายเปล่าสายเอกของซออู้ สำหรับบรรเลงในวงเครื่องสายเครื่องเดียว ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. การบรรเลงเพลงช้า – สองไม้ – เร็ว – ลา เป็นลักษณะของเพลงประเภทใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ข้อต่อไป

#4. “กรอ” เป็นวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดใด

ข้อต่อไป

#5. เพลงหน้าพาทย์เพลงใดใช้ตอนสุครีพจัดทัพ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใด คือ ภาพยนตร์ที่ Hollywood สร้างมาจากละครเพลงชื่อดังของบรอดเวย์

ข้อต่อไป

#7. จากรูปเป็นการปฏิบัติการเต้นบัลเลต์ท่าใด

ข้อต่อไป

#8. นาฏศิลป์ภายในราชสำนักที่เก่าแก่ซึ่งแต่เดิมครูผู้ฝึกไม่สามารถจับต้องตัวศิษย์ได้เป็นนาฏศิลป์แบบใด

ข้อต่อไป

#9. นางสมพันธ์ โชตนา เป็นศิลปินแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านใด

ข้อต่อไป

#10. นางศูรปนขา เป็นตัวละครในเรื่องใด

ข้อต่อไป

#11. วงดนตรีที่เหมาะสมกับพิธีหลั่งน้ำสังข์ในงานมงคลสมรส คือข้อใด

ข้อต่อไป

#12. เพลงใดใช้สำหรับการฝึกพื้นฐานนาฏศิลป์

ข้อต่อไป

#13. ละครเพลงบรอดเวย์เรื่องใดที่ได้รับโครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก ที่มาจากประเทศไทย

ข้อต่อไป

#14. จากนิทานอีสปเรื่องเต่ากับกระต่าย สอนให้รู้ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง หลักใดทางการละคร

ข้อต่อไป

#15. แต่เดิมเสภาไม่มีการบรรเลงดนตรีประกอบ ต่อมาได้มีการบรรเลงประกอบในสมัยรัชกาลใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *