บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 9

Results

-

#1. ศิลปินนักร้องลูกทุ่งท่านใด ที่มีผลงานลักษณะเดียวกันกับ "ชินกร ไกรลาศ"

ข้อต่อไป

#2. "เครื่องแต่งกายที่ประดิษฐ์ขึ้นเฉพาะกรณีเพื่อให้เกิดความแปลกตาน่าสนใจและ สนองความคิดและจินตนาการ....." จากลักษณะดังกล่าวข้างต้นตรงกับเครื่องแต่งกาย นาฏศิลป์ประเภทใด

ข้อต่อไป

#3. นักร้องท่านใดได้รับการยกย่องให้เป็นราชาเพลงร็อคแอนด์โรล

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงลักษณะของ " visual arts"

ข้อต่อไป

#5. ดวงเดือนในคำกลอนข้างต้นหมายถึงสิ่งใด

#6. สำเนียงภาษาของเพลงไทยตามบทกลอนข้างต้นคือข้อใด

#7. บทกลอนข้างต้นสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกใดของผู้ประพันธ์

ข้อต่อไป

#8. เครื่องดนตรีในข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน

ข้อต่อไป

#9. เพลงบรรเลงในข้อใดเทียบได้กับ "เพลงโหมโรง"

ข้อต่อไป

#10. การเป่าแบบใดสัมพันธ์กับเครื่องลมทองเหลืองมากที่สุด

ข้อต่อไป

#11. BSO มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ปราสาทหินที่ปรากฏในประเทศไทย ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากศิลปะใด

ข้อต่อไป

#13. ลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็นศิลปินเอกของโลกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ข้อใดไม่ใช่ผลงานของดาวินชี

ข้อต่อไป

#14. ภาพใดที่บ่งบอกถึงความมีปัญญาพร้อมจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ดีมากที่สุด

ข้อต่อไป

#15. สีคู่ใดในวงจรสีที่มีค่าน้ำหนักแตกต่างกันมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *