บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 1

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 1

Results

-

#1. การติดตั้งท่อโลหะแข็ง (RSC) มุมดัดโค้งระหว่างจุดดึงสายรวมกันแล้วต้องไม่เกินกี่องศา

#2. Auxiliary relay คืออะไร

#3. หลอดไฟชนิดใดต่อไปนี้ประหยัดไฟที่สุด

#4. แสดงสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อะไร

#5. ข้อใดคือเสาคอนกรีตที่ใช้กับระบบจำหน่ายแรงต่ำ 1 เฟส 2 สาย

#6. เบนเดอร์ (Bender) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำอะไร

#7. สายไฟฟ้าชนิดใด สามารถฝังดินได้โดยตรง

#8. วงจรตัวต้านทานไฟฟ้าแบบอนุกรมมีค่าความต้านทานไฟฟ้ารวมเท่ากับ 5 KΩ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร เท่าไหร่ ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่แหล่งจ่าย เท่ากับ 10 V

#9. ข้อใดเป็นฟอลท์ชั่วคราว

#10. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่มีภาระวงจรหนึ่ง แบ่งแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าออกเป็น 2 ส่วนมีขนาด แรงดันไฟฟ้าเป็น 10 และ 20 V ตามลำดับ ถ้ากระแสฟฟ้าไหลในวงจรมีค่าเท่ากับ 0.5 A จงหาค่าความต้านทานไฟฟ้า ของตัวต้านทานไฟฟ้าที่แบ่งแรงดันไฟฟ้าขนาด 20 V

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *