บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 10

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 10

Results

-

#1. การต่อลงหลักดิน (Ground Rod) ให้ทำเฉพาะที่เมนสวิตซ์ในด้านไฟเข้าเท่านั้นเพราะเหตุใด

ข้อต่อไป

#2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดใดให้แรงบิดมาก

ข้อต่อไป

#4. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดใดให้ความเร็วคงที่

ข้อต่อไป

#5. ขนาดสายไฟฟ้าหรือตัวนำที่ใช้ต่อไปขังวงจรย่อยมอเตอร์กำหนดให้มีขนาดเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ทำได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#7. เพราะเหตุใดแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าจึงต้องทำเป็นแผ่นบางๆ

ข้อต่อไป

#8. Step Up Transformer คือหม้อแปลงชนิดใด

ข้อต่อไป

#9. การทดสอบหม้อแปลงในสภาวะลัดวงจร ( Shot circuit ) เพื่อหาอะไร

ข้อต่อไป

#10. แมกเนติกคอนเทคเตอร์ ทำหน้าที่อะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *