บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 11

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 11

Results

-

#1. รีเลย์ทำหน้าที่อะไร

ข้อต่อไป

#2. ทำไมจึงนิยมเริ่มเดินมอเตอร์แบบสตาร์-เดลด้า

ข้อต่อไป

#3. เครื่องมือชนิดใด นิยมใช้ตัดท่อทองแดงในงานเครื่องทำความเย็น

ข้อต่อไป

#4. ความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำคือความร้อนชนิดใด

ข้อต่อไป

#5. คอนเคอร์เซอร์รับไอสารทำความเย็นจาก

ข้อต่อไป

#6. หนึ่งตันความเย็นมีค่าเท่ากับ

ข้อต่อไป

#7. อุณหภูมิในตู้เย็นลดลงได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#8. อุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นหัวใจของระบบทำความเย็นระบบอัดไอคือ

ข้อต่อไป

#9. ในระบบทำความเย็น อุปกรณ์ที่ใช้ดูดซับเอาความร้อน คือ

ข้อต่อไป

#10. ในระบบทำความเย็น อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายเทความร้อนออกคือ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *