บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 15

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 15

Results

-

#1. มอเตอร์ตัวหนึ่งมี 4 pole ใช้กับไฟ 50 Hz และมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ 1,425 รอบ/นาที ดังนั้น Ns มีค่า 1,500 รอบ/นาที ถ้ามีสลิป 5% ความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่โรเตอร์ มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ความถี่ของเครื่องกำเนิดที่นำมาขนานกัน สามารถตรวจสอบได้โดย

ข้อต่อไป

#3. ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ นำมาใช้ในงาน

ข้อต่อไป

#4. หลอดไฟฟูออเรสเซนด์ เกิดอาการติดๆ ดับเกิดจากสาเหตุใด

ข้อต่อไป

#5. มอเตอร์ที่นิยมนำมาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับพัดลมคือแบบใด

ข้อต่อไป

#6. กระแสขณะ Strat มอเตอร์มีค่า ประมาณเท่าใด ของกระแสขณะ Run

ข้อต่อไป

#7. จากรูป เป็นวงจรการควบคุมมอเตอร์แบบใด

ข้อต่อไป

#8. จากรูป จงตอบคำถามข้อที่ 8 - 9 คอนแทกปกติปิด ของสวิทห์ S3 ในแถวที่ 1 ทำหน้าที่อย่างไรในวงจร

#9. จากวงจรควบคุม ถ้ากดสวิทช์ S2 และ S3 พร้อมๆ กัน ผลของวงจรจะเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. ปากแตร (bell mouth) หมายถึงอุปกรณ์ตามข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *