บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4

Results

-

#1. จากรูปจงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R3 เมื่อปลดแหล่งจาก E2 ออก

#2. คลื่นไซน์มีแรงดันสูงสุด = 125 V ค่าเฉลี่ยของแรงดันคลื่นไซน์มีค่าเท่าไร

#3. ในการทดสอบตัวเก็บประจุโดยใช้โอห์มมิเตอร์ทำการวัดคำผลปรากฏว่าเข็มของโอห์มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลย จะสรุปว่า ตัวเก็บประจุตัวนั้นเป็นเช่นไร

#4. สายแรงสูงที่นิยมใช้กับระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าของประเทศไทยคือ ชนิดใด

#5. สายเคเบิลแกนเดียวชนิดมีเปลือกนอก หากจะติดตั้งบนรางเคเบิลต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่าเท่าไร

#6. เป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ใดในระบบจำหน่ายของ PEA

#7. เป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไดในระบบจำหน่ายของ PEA

#8. เป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ใดในระบบจำหน่ายของ PEA

#9. หลอดชนิดใดที่มีหลักการทำงานโดยเมื่อมีไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทังสเตน ขดลวดจะร้อนจนแดงและเปล่งแสงออกมา

#10. ข้อใดคือความหมายของสายไฟฟ้า ตาม มอก.11-2553

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *