บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 6

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 6

Results

-

#1. ความต่างศักย์ของไฟฟ้าคืออะไร

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดหมายถึงฉนวนไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#3. อะไรที่ไม่มีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#4. อุณหภูมิของตัวนำสูงขึ้นจะมีผลทำให้ความต้านทานเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างน้อยอะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือคำกล่าวในเรื่องกฎของโอห์ม

ข้อต่อไป

#7. วงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งมีความต้านทานไฟฟ้าต่ออยู่ในวงจร มีค่าความต้านทาน 12kΩ มีกระแสไหลในวงจรวัดได้ 30mA จงคำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#8. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 V ต่ออยู่กับความต้านทาน 50Ω กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 V ต่ออยู่กับความต้านทานไฟฟ้าขนาด 100Ω อยากทราบว่าค่ากระแสไฟฟ้าของ 2 วงจรจะต่างกันกี่แอมแปร์

ข้อต่อไป

#9. วงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 50V นำความต้านทนไฟฟ้า 3 ตัว มาต่อกับแหล่งจ่ายและทำการวัดค่ากระแสอ่านค่าได้ดังนี้ 0.2A, 10mA และ 50mA ตามลำดับ จากคำตอบข้อใดไม่ใช่ค่าของความต้านทานที่นำมาต่อในวงจร

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือความหมายของกำลังไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#11. พัดลมไฟฟ้า 12 V มีความต้านทานไฟฟ้า 6Ω จะมีกำลังไฟฟ้าเท่าไหร่

ข้อต่อไป

#12. หลอดไฟฟ้า 220 V 100 W ถ้าใช้เป็นเวลานาน 20 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าไปกี่ยูนิต

ข้อต่อไป

#13. เซลล์ไฟฟ้าขนาด 3 V จำนวน 4 ตัว นำมาต่อกันแบบไหนจะให้แรงดันไฟฟ้ารวมมีมีค่าต่ำที่สุด และจะมีค่าแรงดันไฟฟ้ารวมเท่าไหร่

ข้อต่อไป

#14. โดยทั่วไปการต่อตัวต้านทานไฟฟ้ามีกี่ชนิด

ข้อต่อไป

#15. จงคำนวณหาค่าความต้านทานไฟฟ้ารวมของตัวต้านทานไฟฟ้า 4 ตัว แต่ละตัวมีค่า 20 Ω 2 W ต่อแบบขนาน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *