บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 8

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 8

Results

-

#1. คลื่นไซน์มีแรงดันสูงสุด = 125 V ค่าเฉลี่ยของแรงดันคลื่นไซน์มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#2. ค่าอินพีแคนซ์รวมในวงจรมีค่าที่โอห์ม

ข้อต่อไป

#3. เฟสเซอร์ไดอะแกรมตามรูปเป็นวงจรอะไร

ข้อต่อไป

#4. วงจรแบ่งกระแสสองสาขา 12 หาได้จากข้อใด

ข้อต่อไป

#5. จากรูปจงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R3 เมื่อปลดแหล่งจาก E2 ออก

ข้อต่อไป

#6. จงหาค่าของ 0.0085V

ข้อต่อไป

#7. เครื่องมือที่แสดงรูปกลื่นให้เห็นได้ คือ

ข้อต่อไป

#8. การวัดแรงดันไฟฟ้ากวรต่อเครื่องวัดเข้ากับวงจรไฟฟ้าอย่างไร

ข้อต่อไป

#9. แสดงสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อะไร

ข้อต่อไป

#10. เมื่อเราทราบเวลาจากรูปคลื่นแล้ว ทำให้เราสามารถทราบค่าใดอีก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *