บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 9

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 9

Results

-

#1. แสดงสัญลักษณ์อะไร

ข้อต่อไป

#2. แสดงสัญลักษณ์อะไร

ข้อต่อไป

#3. แสดงสัญลักษณ์อะไร

ข้อต่อไป

#4. แสดงสัญลักษณ์อะไร

ข้อต่อไป

#5. แสดงสัญลักษณ์อะไร

ข้อต่อไป

#6. แสดงสัญลักษณ์อะไร

ข้อต่อไป

#7. แสดงสัญลักษณ์อะไร

ข้อต่อไป

#8. จากรูปอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายที่เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#9. Cable Trays มีความหมายว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. Ground Fault มีความหมายว่าอย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *