บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

Results

-

#1. เพื่อพบเห็นการค้าเด็ก หรือ ค้าประเวณีเด็ก เราควรทำอย่างไร?

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว (Privacy)

ข้อต่อไป

#3. เมื่อต้องการดูภาพยนต์ออนไลน์ต้องทำอย่างไร?

ข้อต่อไป

#4. อะไรคือข้อมูลส่วนตัวของเรา?

ข้อต่อไป

#5. ข้อตกลงการให้บริการ (Terms of Service) มีประโยชน์อย่างไร ?

ข้อต่อไป

#6. เมื่อเราต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจบน Facebook เราควรทำอย่างไร?

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตตามสาย หรือ อินเทอร์เน็ตบ้าน เมื่อเทียบกับ 3G, 4G?

ข้อต่อไป

#8. ทำไม อุตสาหกรรมยุคที่ 4 จำเป็นต้องใช้ IoT

ข้อต่อไป

#9. ถ้าต้องการฟังเพลง ควรใช้ไฟล์ชนิดไหน ถึงจะเหมาะสม

ข้อต่อไป

#10. การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล เช่น DRM คืออะไร

จบคำถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *