บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 20

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 20

Results

-

#1. ข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟังเพื่องานบริการ

ข้อต่อไป

#2. นอกจากความสะดวกสบายในการให้บริการแล้วปัจจัยในข้อใดที่มีความสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของงานบริการ

ข้อต่อไป

#3. เรื่องส่วนตัวในข้อใดที่ผู้ให้บริการไม่ควรถามผู้รับบริการ

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดที่ ไม่ใช่ บุคลิกภาพนอก

ข้อต่อไป

#5. การที่บุคลิกภาพของบุคคลจะดีหรือเลวนั้นข้อใดมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุดในการเสริมสร้างบุคคลิกภาพ

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดต่อการมีบุคคลิกภาพดีหรือเลว

ข้อต่อไป

#9. การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานบริการ ควรพิจารณาเรื่องใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดระบุเกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพของการบริการ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *