บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 21

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 21

Results

-

#1. เครื่องรับสัมผัสของร่างกายมนุษย์ที่สำคัญที่สุด

ข้อต่อไป

#2. บริการที่รับรู้ว่ามีคุณภาพคือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดใช้ได้ดีที่สุดในการปรับสื่อสารกับผู้รับบริการ

ข้อต่อไป

#4. สิ่งที่ทำให้เกิดแรงจูงใจมากที่สุด คือ

ข้อต่อไป

#5. วิธีการจูงใจด้วยงานที่ใช้ไม่ได้ผลคือ

ข้อต่อไป

#6. การจูงใจด้วยผลตอบแทนที่เป็นเงินจะให้ได้ผลเมื่อใด

ข้อต่อไป

#7. ผู้รับบริการต้องการได้รับสิ่งใดมากที่สุดจากการเข้ารับบริการ

ข้อต่อไป

#8. สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องคำนึงถึงในด้านผู้ให้บริการ ได้แก่ข้อใด

ข้อต่อไป

#9. พนักงานเสิร์ฟไม่ไหว้ ไม่กล่าวสวัสดี และไม่ย่อตัวเวลาเดินผ่านลูกค้า เป็นเพราะพนักงานขาดปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริการมากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่วิธีการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องตามกลวิธีการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพสูงสุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *