บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 22

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 22

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่หลักการของการระดมสมอง

ข้อต่อไป

#2. ข้อดีของสื่อที่เป็นคำพูด เพื่องานประชาสัมพันธ์

ข้อต่อไป

#3. เมื่อคุณเรียนชื่อลูกค้า

ข้อต่อไป

#4. เหตุผลหลักที่องค์กรสุญเสียลูกค้าคือ

ข้อต่อไป

#5. รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่สุดได้มาจากนักท่องเที่ยวจากประเทศ

ข้อต่อไป

#6. ความประทับใจอันยาวนานของแขกผู้มาเยือนเกิดจากอะไร

ข้อต่อไป

#7. ในด้านการสื่อสารการสื่อความส่วนไหนที่ก่อผลได้มากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดในข้อต่อไปนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสาร

ข้อต่อไป

#9. คำอธิบายที่ดีที่สุดของการฟังที่มีประสิทธิภาพคือ

ข้อต่อไป

#10. ในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่อารมณ์เสียก่อนอื่นคุณต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *