บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 16

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 16

Results

-

#1. รีเลย์ Number 51 ตามมาตรฐาน ANSI Standard หมายถึงรีเลย์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#2. การต่อหม้อแปลงกระแส ( CT ) เพื่อตรวจจับ Zero-Sequence นั้นมีประโยชน์อย่างไร

ข้อต่อไป

#3. Pressure Relay ใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#4. รีเลย์ Number 59 ตามมาตรฐาน ANSI Standard หมายถึงรีเลย์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#5. Static Relays หมายถึงรีเลย์แบบใด

ข้อต่อไป

#6. รหัสอุปกรณ์ หมายเลข 52-a ตามมาตรฐาน ANSI Standard หมายถึงอุปกรณ์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#7. รหัสอุปกรณ์ หมายเลข 52-b ตามมาตรฐาน ANSI Standard หมายถึงอุปกรณ์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#8. หลักการ Pilot Relaying นิยมใช้ป้องกันอุปกรณ์ใดในระบบไฟฟ้ากำลัง

ข้อต่อไป

#9. ภายในโครงสร้างของรีเลย์แบบ Microprocessor หรือ Digital Relays ที่ใช้งานในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมี Multiplexer ( MUX ) เพื่อใช้ทำหน้าที่อะไร

ข้อต่อไป

#10. การทำ Discrimination ของรีเลย์ในระบบป้องกันกระแสเกิน สามารถทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *