บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 20

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 20

Results

-

#1. จงหาผล ต่างแรงต้านไฟฟ้า V₁ - 100±1V และ V₂ = 80±4V จะมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเท่าไร

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. โวลด์มิเตอร์ที่วัดไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าที่อ่านได้คือ

ข้อต่อไป

#4. มิเตอร์แบบแอนะลอกตัวหนึ่งมีความแม่นยำของการวัด ± 2% ของค่าแรงดันเต็มสเกล 25 V จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของการวัดค่าแรงดัน 20V

ข้อต่อไป

#5. ในการใช้งานโวลด์มิเตอร์แบบเข็มชี้ ควรเลือกยานการวัดเพื่อให้เข็มชี้บริเวณใดเพื่อให้ความผิดพลาดของการวัดแรงดันมีค่าต่ำสุด

ข้อต่อไป

#6. แบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 20V เมื่อต่อโหลดความต้านทานค่า 36 Ω เข้าที่ขั้วของแบตเตอรี่ วัดความต่างศักย์ที่ขั้วของโหลดได้ 18V ความต้านทานภายในแบตตอรี่มีค่า

ข้อต่อไป

#7. กำหนดให้แฮมมิเตอร์ (Ammeter) ในข้อนี้มีพิสัยการวัด (Measurement tange) 250mA เมื่อหน้าสัมผัสของสวิตช์เลือกพิสัยอยู่ที่ตำแหน่ง E ให้คำนวณหาค่า Rm

ข้อต่อไป

#8. ค่ากำลังไฟฟ้าที่วัดได้โดยมิเตอร์วัดกำลังแบบอิเล็กโดรไดนโมมิเตอร์ (Elcctrodynamometer) คือ

ข้อต่อไป

#9. ถ้าใช้โวลต์มิเตอร์ วัดแรงตันที่จ่ยออกมาจากครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์แล้วได้ผลการวัดเป็น Vrms = 10V เละใช้แอมมิเตอร์ วัดต่ำกร ะแลที่จ่ายออกมาได้ผลเป็น Irms = 10mA เมื่อนำค่าแรงต้นกับกระแสที่วัดได้นี้มาคูณกันก็จะได้ผลเป็น [7]

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *