บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4

Results

-

#1. ถ้านำหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีพิกัดความถี่ 60 Hz มาทำงานที่ความถี่ 50 Hz ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

#2. หม้อแปลงไฟฟ้าตัวหนึ่งมีขนาด 50 kVA, 2400 / 240 V, 50 Hz ขณะทำการทดสอบหาขั้ว โดยทำการต่อ วงจรดังรูป ถ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าทางด้านขคลวดแรงดันสูง (V₁) 240 Vโวลท์มิเตอร์จะอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าได้กี่โวลท์

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#5. ในการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสแบบใด ที่เป็นการต่อแบบแปลงแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น หากใช้หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสที่มีอัตราส่วน 1 : 1 และมีขนาดพิกัด และคุณสมบัติเหมือนกันจำนวน 3 ชุด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขในการนำหม้อแปลงไฟฟ้หนึ่งเฟสมาต่อขนานกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

ข้อต่อไป

#7. หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส มีอัตราส่วนจำนวนรอบ (turn ratio) 1:2 พิกัดกำลัง 100 VA จงหาแรงดันไฟฟ้าด้านออก หากด้านเข้ามีการต่อแบตเตอรี่ 12 V

ข้อต่อไป

#8. คุณลักษณะของ Two winding transformer กับ Autotransformer ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสแบบใดที่ทำให้เกิดแรงดันฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *