บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 6

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 6

Results

-

#1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ถ้าเพิ่มค่าความต้านทานทุกตัวในวงจรขึ้น 2 เท่า

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. นำหลอดไฟขนาด 90W 150V 3 หลอดต่อกันดังรูปจงหากำลังไฟฟ้ารวม

ข้อต่อไป

#4. ถ้า X₁, X₂,…, Xn เป็นข้อมูลชุดหนึ่งที่ n>0 และทุกๆ ค่าของ X เป็นจำนวนเต็ม ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เป็นค่าแบบใด

ข้อต่อไป

#5. จากกราฟ 4 รูปจงหาว่ากราฟรูปใดจะให้กำลังสูงที่สุดกับค่าความต้านทาน R ดังรูป

ข้อต่อไป

#6. จงหาพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ C₂

ข้อต่อไป

#7. สมมุติให้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 30W ให้ความสว่างมากกว่าหลอดไส้ 20W 10 เท่า ถ้าบ้าน 2 หลังใช้หลอดไฟคนละชนิดบ้านละ 1 ดวง บ้าน A ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ บ้าน B ใช้หลอดไส้ ถ้าเปิดไฟทุกวัน วันละ 4 ชม. เป็นเวลา 30 วัน โดยที่ค่าไฟคิดราคา 50 สตางค์ ต่อ 1 KWh

ข้อต่อไป

#8. จงหาจำนวนรอบของขดปฐมภูมิที่ทำให้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ตัวต้านทาน RL มีค่า 2.5 วัตต์

ข้อต่อไป

#9. ข้อต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานของอาคารที่มีการปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารที่อยู่ในประเทศไทย

ข้อต่อไป

#10. จงหากำลังเฉลี่ยที่ความต้านทาน 5 โอห์ม เมื่อมีกระแส i(t) ดังรูปไหลผ่าน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *