ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

Results

-

#1. Choose the best answer.

#2. Choose the best answer.

#3. Choose the best answer.

#4. Choose the best answer.

#5. Choose the best answer.

#6. Choose the best answer.

#7. Choose the best answer.

ข้อต่อไป

#8. Choose the best answer.

#9. Choose the best answer.

#10. Choose the best answer.

#11. Choose the best answer.

#12. Choose the best answer.

#13. Choose the best answer.

#14. Choose the best answer.

#15. Choose the best answer.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *